Zerken in Tzum

In de Hervormde kerk te Tzum, liggen een groot aantal klein stenen met hetzelfde opschrift Ir. SVP.
Na overleg met dhr. Martin Engels, kwam die tot de voorlopige oplossing:

Latijnse afkorting: Iure Sibi Vivens Posuit.
Letterlijke vertaling: Rechtens voor zichzelf tijdens zijn/haar leven heeft hij/zij [deze steen] gelegd.

Heeft iemand hier ook dezelfde mening over OF een andere??

Reacties graag naar: fam.aabuwalda@home.nl

André A. Buwalda
Oktober 2006