Familie Wiedenfelt

Gosewijn van Wijdenvelt trouwde 20-4-1636 te Leeuwarden met Lolck van Aysma.

Zijn vader is overleden te Altdorf/Inden (niet ver van Düren.

Wapenbeschrijving door Rudolf Broersma:

De kleuren zoals die later zijn overgeleverd zijn: in blauw een springende wolf, met omgewende kop, van natuurlijke kleur, bijtende in een zilveren lam dat dwars over zijn rug ligt, op een rijzende groene grond.

Deze grond was nog niet aanwezig in het zegel, maar zulke varianten komen vaker voor (dieren al dan niet op een grond afgebeeld, zoals dat ook wel met de zwanen in de wapens van Sythiema en Wiarda gebeurde).

De wolf komt ook wel omgewend voor (de andere kant uit lopend).

 

 

 

 


--> Widefelt te Cornjum (J. Stellingwerf, 1722)


--> Detail van de bekende 'Schotanus-atlas', met daarop Widefelt, vlakbij Cornjum.