LONGERHOU(W)

Provincie      : Friesland

Gemeente     : WŻnseradiel

Oorsprong/verklaring :

Longerhouw en Schettens behoorden kerkelijk tot dezelfde gemeente. Beide dorpen betaalden gezamenlijk de domineesplaats. Dit wordt gesymboliseerd door het gedeelde kruis in het wapen.

Literatuur : Wapens en flaggen fan WŻnseradiel. Uitgave van de gemeente.


Deze site is mogelijk gemaakt door de Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag