HANNEMA

Naam Geboren Overleden Begraven Echtgenoot
Waltje Heins Wiersma 4-8-1820 Wymbr. 31-3-1914 IJsbrechtum IJsbrechtum Haite Sybrens Schukken
Lucretia Wiepkes Tijsma 7-12-1852 Wymbr. 9-9-1924 Huizum Tjalhuizum H. Schukken
Waltje Heins Schukken 1-7-1875 Sneek 16-3-1960 Hartwerd Longerhouw S.S. de Witte / W.E. de Boer
Lucretia Sijbrens de Witte 2-7-1901 Nijland 11-9-1957 Sneek Longerhouw A.F. de Boer
Waltje Annes de Boer 29-7-1932 Tjerkwerd 19-12-1993 Tzum Tzum L. Hannema
         

 

 

 


 

.