Torenuurwerk te Zweins

Jaartal Omschrijving Bedrag
1654 21 Den 4den Maij 1654 aen Pijtter Hinnes voor het uijrwerck te vermaecken betaelt de somma van thien car: guldens. dus nr. 17      10:0:0
1654 25 Den 18en Julij 1654 met Pijtter Hinnes ende Mr. Haje verteert ten huijse van Dirck Ruijter tot Franequer, omt met hem te accorderen voor een nieuwe wijser aende toorn te maecken de somma van een car.guld en acht stuijvers, dus 1:8:0
1655 42 Den 13en september 1655 aen Pijtter Hinnes slotmaecker voor sijn diensten, ende het maecken van de wijser t' samen twe ende dartigh car guldens dus, nr. 31 32:0:0
1655 43 Dito met Mr. Haie van Schingen, ende Pijtter Hinnes verteert twe carolij guldens, dus 2:0:0
1660 149 Den 29 Junij 1660 aende Slotmaecker tot reparatie voor het uijrwerck betaelt een ende twintig car gulden dus nr. 94 21:0:0
1660 150 Den 29 dito aen Lijndraier voor een touw aen de grote steen van het uijrwerck betaelt de somma van vier car. guldens drie stuijvers, dus nr. 95 4:3:0
1664 233 Den 30en Augustij 1664 aen Minne Arents Slothmaecker voor het maecken van het uijerwerck ende het repareren van het selve, volgens specificatie en quitantie, de somma van achtien car guldens 18 stuivers dus, nr. 147 18:18:0
1667 267 Den 30en december 1667 aen Minne Arents mr. slottemaecker tot Franequer, volgens specificatie en quitantie de somma van ses ende twintig car guldens negen stuivers, dus.  nr. 199 26:9:0
1670 292 Den 16en Augustij aen Minne Arents uijrwerck maecker voor reparatie etc volgens specificatie de somma van vijftien carolij guldens dus, nr. 218 15:0:0
1673 306 Aen Minne Arents volgens specificatie, om de bingel etc in de klock te hangen, nr. 230 34:10:0
1673 318 Aen Minne Slottmaeker betaelt voorde Klock, de somma van achtien gulden achtien stuijvers; dus
[de post is deporronie hier gestelt, dus nihil]
18:18:0
1677 352 Den 4en Martij 1677 aen Minne Arents, volgens specificatie en quitantie betaelt, wegens het maecken van Sweinser uijrwerck de somma van een ende dartigh car. guldens thien stuijvers, dus. no. 269 ende 1/2 31:10:0
1678 358 Den 8en Martij 1678 betaelt aen Minne Arents Mr. slothmaecker tot Franequer de somma van vier car. guldens volgens quitantie dus. nr. 275 4:0:0
1685 Den 21en dito aen Minne Arents van uijrwerk maken ende slotten betaelt volgens specificatie en quitantie met No. 7 21:14:0
1687 Den 1en November aen Dirk Carstes Mr. Smid betaelt wegens gelevert ijserwerk volgens specificatie en quitantie met No. 27 [wellicht voor het uurwerk] 43:12:0
1696 Den 17 December 1696 betaelt aen Jan Hotses wieldraeijer bij de Donjumer pijp 6 stuivers voor een nieuwe schijf aen de groote steen van't uurwerck in de toorn 0:6:0
1698 Den 30 Maart 1698 betaelt aen Obbe Durks Mr. lijnslager tot Franeker de somma 1 gulden 15 stuivers ter sake 13 LL touw het LL 2 stuivers 12 penningen tot het uurwerck in de toorn volgens specificatie en quitantie met no. 43 1:15:12
1698 Den 3 october 1698 betaelt aen Dirk Karstes mr. smit voor een ijseren beugel daer de schijf in hangt van de grote steen in de toorn 0:14:0
1698 Den 3 october 1698 betaelt aen Obbe Dirks Mr. lijnslager de somma van 2 gulden 10 stuivers 12 penningen ter sake geleverd touw van 14 1/2 LL tot de grote steen aen het uuurwerk in de toorn het LL drie stuivers 8 penningen, volgens quitantie met No. 50 2:10:12
1715 De Waijer aant uijrwerck laten maacken 1:2:0
1715 Een schijff tot het uurwerck 0:9:0
1716 Den 4 Junis wegens touw gecogt aen de wigt vant uurwerck 1:11:0
1716 Den 5 Meij aan den uurwerck maacker betaald vertoont quitantie met No. 4 somme 4:10:0
1716 Den 5 October aan Bee uurwerckmaacker betaald vertoont quitantie met no 4 somma 4:10:0
1717 Aan mr. Bee betaald aan het uurwerck te repareren 1:0:0
1719 Aan Jan Smid betaald aant uurwerck gerepareerd dus 0:14:0
1719 Den 24 dito aan Sybbe Tjepkes betaald een sonne wijser gemaekt aan onse tooren vertoont quitantie met No. 37 1:7:8
1725 dito Bee Slotmaker aan het uurwerk quit met no. 68 7:15:0
1727 dito Pijtter Pijtters Mr. Smid aan het uurwerk 1:0:0
1728 25 dito Rinke? Cornelis aan het uurwerk verdient volg quit no. 100 61:0:0
1737 den 14 Februari betaalt aan Hans Caspers de zomma van van ses car guldens tien stuijvers ter saake reparatie en schoonmaken van het uurwerk, blijkt specificatie en quitantie met no. 82 16:10:0
1738 Den 2e Juni aan dezelve [meester Jan Fransen] bet vijf car guldens twee stuijvers wegens het vermaken van het uurwerk in de toorn volgens rekening en quitantie met no 12 5:2:0
1740 Den 27e dito bet aan Hans Caspers negen car gulden een stuijver ... verdiend loon aan het uurwerk in de Toorn volgens spec en quitantie  met no. 48, dus 9:1:0
1743 Den 11 Julij bet aan Jakob Bees zeven Car gulden agt stuijvers wegens het repareren en schoonmaken van het uurwerk in de toorn, volgens quitantie met no. 7:8:0
1747 Wegen reparatie van het uurwerk in de toorn betaelt: Albert Jans
[nog meer kleine posten]
54:8:0