Torenuurwerk te Cornwerd, nu te Makkum

Torenuurwerk uit de kerk te Makkum, oorspronkelijk dus uit Cornwerd

Uit: 'Makkum en Cornwerd. Een protestantse gemeente en haar gebouwen 1580-2006',
door H. vd Ende en uitgegeven in 2008.

[pag. 37]
De toren heeft altijd een uurwerk gehad. We vinden in het archief van de "stadtsdaelder van 1656-1658 een afrekening van ruim f 111 voor een nieuw uurwerk en in later jaren regelmatig posten voor kleine reparaties. Het uurwerk dat kennelijk kort na de bouw van de toren is aangebracht, bestaat echter niet meer. Het werd in 1913 als oud ijzer verkocht. Het huidige uurwerk is afkomstig uit de kerktoren van Cornwerd. Op de slinger staat gegraveerd dat het uurwerk in 1898 is vernieuwd door P. Dikhoff uit Bolsward, ten laste van de heren T.H. Rinia, R.A. Zwaagstra en F.D. Oostra, kerkvoogden van Cornwerd. Dat was het jaar waarin de toren van Cornwerd werd herbouwd (zie verder). In 1913 kocht de kerkvoogdij van Makkkum het uurwerk voor f 25,-- van de Cornwerders en installeerden het in de toren. Ze bevestigden geen wijzerplaat aan de zuidzijde want, zo vonden ze, daarmee werd het algemeen belang niet gediend. De kerkvoogden van Cornwerd kochten in dat jaar een nieuw uurwerk, dat in de vijftiger jaren  (toen Cornwerd werd aangesloten op het electrisch net) een elektrische aandrijving kreeg en thans nog zijn functie vervult.

Het uurwerk in de toren van Makkum werd tijdens de grote restauratie in 1952 voor revisie verwijderd en lag 25 jaar bij een installatiebedrijf, zonder dat iemand het miste. Pas bij een volgende restauratie, in 1981, werd het door een drietal gemeenteleden, Willem Boootsma, Anne Beetsma en Meinte Veldhuis, opgespoord, gerestaureerd en weer in de toren geplaatst. Het instrument werd toen ook voorzien van een elektrisch opwindmechanisme en luidinstallatie. Enkele jaren later werden aan de zuid- en westzijde van de toren nieuwe houten wijzerplaten aangebracht die in 2006 bij de laatste restauratie werden vernieuwd. Sindsdien loopt de klok weer, geeft de tijd aan en tikt de jaren voorbij.