Torenuurwerk te Bolsward

Momenteel aanwezig: Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1921, nr. 724.

1671/1672
aan die twee uurwerkmakers Sijbren Hagersma en Jentje Sipkes voor t maken en schoonmaken van t uurwerk het eerste termijn bestaande in 120 gls en tien gulden in verbetering dat tusschen beijde stonde en 15 gls van twee rondsels
aan die beijde uurwerkmakers Jentje en Sijbren Hagersma t samenlijcke broeders vijf en t negentigh cargls volgens quitie op t contract tusschen de broeders en de t samenlijke voogden van de Martinikerk  voor deze gemaakt in vermindering van dien
aan dezelve betaalt ter zaeke van rest van t uurwerk in de Martinikerk vermaakt hebben volgens quitantie op t contract staande