Toevoeging aan predikanten

Waarschijnlijk stond Gellius Bernardi Schotanus in Longerhouw (en Schettens?) als priester of pastoor in 1583 en 1585, want dan worden in Longerhouw 2 van zijn kinderen geboren; Hobbe en Frouck.

Pastoors:

In 1496 stond in Schettens waarschijnlijk ene Sybrandus, die wordt genoemd in de overeenkomst tussen Schettens en de stad Groningen.

Uit Charterboek van 1542:
Hier nae volgen die landen ende renten, behoorende totten Pastorie toe Schettens ,waer aff Heer Hero Douwez. nv ter tyt Posfesfor es.