Tekeningen van zerken in Friesland

1. Aggama zerk te Witmarsum
2. Aylva zerk te Witmarsum
3. Schelte van Aysma zerk te Schettens
4. Jancke van Osinga zerk te Schettens
5. Viglius van Hania zerk te Weidum
6. Titus van Hania zerk te Weidum
7. Sybrand van Osinga zerk te Schettens
8. Seerp van Osinga zerk te Schettens
9. Seerp van Galama zerk te Mantgum