Tekeningen van zerken in Friesland

1. Aggama zerk te Witmarsum
2. Aylva zerk te Witmarsum
3. Schelte van Aysma zerk te Schettens
4. Jancke van Osinga zerk te Schettens
5. Viglius van Hania zerk te Weidum
6. Titus van Hania zerk te Weidum
7. Sybrand van Osinga zerk te Schettens
8. Seerp van Osinga zerk te Schettens
9. Seerp van Galama zerk te Mantgum

  De tekeningen zijn gemaakt door Albert Martin (geb 1827 Amsterdam-overl. 1881 te Leeuwarden)