Grafzerk van Klaas Jans Buwalda en Titia Wygerus Swerms

Ao den 31 maart 1772 is overleden Deywer Ians de Haen wed van wijlen burgemeestr Ian Tieerds Lantinga in den ouderdom van 77 iaaren 3 maanden 9 daagen en legt alhier begraaven Bolswrd den 6 april 1772

Ao 1779 den 27 may is in den heere gerust den eerbare Sjoukjen I. Lantinga weduwe wylen W. Swerms oud 53 iaren een maand en 3 weken en leit alhier begraven

1801 den 2 novemb. overleed Klaas I. Buwalda in leven mede voogd van het armehuis deeser stad in den ouderdom van 33 jaaren en 7 maanden en ligt benevens zijn soontje Jan oud 4 jaaren en 4 maanden alhier begraven

1813 den 5 januari is overleden Titia W. Swerms 49 jaren en 2 maanden ligt alhier begraven

1822 den 2 juni is overleden Klaas Scrinerius oud ruim 8 maanden, ligt alhier begraven

 

De zerk van Jan Tierds Lantinga

 

 

Zerk 3: Symen Jans Lantinga

   

 

.