Stuk land gekocht

9 Mei 1718 '..brengt de Rendant voor betaalinge in aan Jacob Jans Koopman van Makkum weegens het eerste Termijn Coopschat van ses pondematen Land onder kortinge van Strijk en Verhoog geld twee en tnetig Caro. gulden twee stuivers volgens quit. met No. 18 92-2-0
idem Nog betaald van onkosten van ses pondematen Landt volgens specificatie en quit. 17-5-8
Mei 1719 'Wijders brengt de Rendant in Reekening soodanige Hondert veertien Caro. Guldens sestien stuivers. Volgens Sessie van een Reversaal tot Laste van de kerke aan Jacob Jans Tichelar, betaalt weegens een Koop van ses pondematen Land wegens een Termijn verscheenen Meij 1719 114-16-0