Stucadoor Wempe

In 1865 huwde Bernard Heinrich Wempe te Sneek met Trijntje de Jong.
Hij maakte in 1876 het stucwerk van de Herv. kerk te Sneek.
In 1877 ontving hij totaal fl 909,60 voor stucwerk in de kerk te Schettens.

Bovenstaande foto komt van de site van het Friesch Scheepvaartmuseum te Sneek.
Hier is het pand van de firma B.H. Wempe Stucadoor te zien aan de Badhuisgracht.

Hieronder een link naar een artikel over de Duitse stucadoors:
http://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/download/91/734

 

boven: LC 29-01-1983

boven: LC: 8-3-1969

boven: LC 30-10-1865

LC: 8-2-1867

 

boven: LC 3-01-1868

LC 2-11-1865