Statenbijbel te Schettens

Op het kansel in de Herv. Kerk te Schettens ligt, zoals bijna bij iedere kerk, een statenbijbel.

Op verschillende plaatsen in het boek bevinden zich 'mededelingenbriefjes', welke de dienstdoende predikant voorlas en kennelijk tussen de pagina's liet liggen, waar hij over las.