Stamboek van den Frieschen Adel

 

Manuscript Buwalda

In 1846 verscheen het Stamboek van den Frieschen Adel. Hierin wordt melding gemaakt van een manuscript-genealogie Buwalda.  Ondergenoemde Willem de Jongh schrijft hierover het volgende:

‘het is echter onbekend waar dit handschrift zich thans bevindt. Waarschijnlijk is dit dezelfde geslachtslijst als die, welke jaren na het verschijnen van het hier genoemde boek op Java te koop werd aangeboden aan P. Buwalda door een koloniaal genaamd Buwalda.
Deze ging niet tot aankoop over en na dien is niets meer omtrent dit manuscript vernomen. Wel wordt gezegd dat iemand te Assen in het bezit van een genealogie zou zijn. Of dit gerucht waarheid bevat, kon echter niet worden nagegaan’.