Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Anton Gerrit Frederik Smit Tjerkgaast 5 okt. 1902 Medemblik 3 apr. 1910 1 Cor. 2:2 2 Cor. 6:1

Anton Gerrit Frederik Smit

Dominee te Schettens-Longerhouw van 5 okt. 1902 (hiervoor Tjerkgaast) tot 3 april 1910, vertrekt dan naar Medemblik.

Een kind van hem legde de eerste steen van het huidige dorpshuis te Schettens.Deze vermeld namelijk 'de eerste steen gelegd door H.G. Smit oud 8 jaar, 5 september 1904'. Dit was toen de Hervormde school. Anton was getrouwd met Laura Cornelia Keers op 21 Februari 1895 te Hazerswoude.

Hij catechiseert gedurende zijn Schettenser periode ook bij de Evangelisatie te Witmarsum.

Zijn zwager ds. Hendrik Jan Frederik Keers, deed  's morgens de bevestigingsdienst in de kerk te Longerhouw, en las uit 1 Cor. 3:9.

Wolter Arinus Smit en zijn vrouw Jo Liese.

 

LIJST VAN PREDIKANTEN