Familie Sloet tot Oldhuis

Bezittingen van de familie Osinga en Aysma zijn uiteindelijk in handen gekomen van de familie Sloet tot Oldhuis.

In 1907 overleed Ludolf Edzard Alfred Sloet tot Oldhuis op 66-jarige leeftijd in Haarlem. Hij was vice-president van het arrondissementsrechtbank aldaar. 
Een afbeelding van hem staat op: https://rkd.nl/nl/explore/images/156159

Hij was betrokken (lid?) van de VORG (Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis). In 1891 schonk hij namelijk stukken aan de vereniging, die later weer in het Rijksarchief kwamen.

De afstamming gaat rechtstreeks naar Schelte van Aysma en meestal is er maar één nakomeling per generatie.
Dat maakt de kans dat de erfstukken voor een groot deel bij elkaar zijn gebleven uiteraard groter.

Langzamerhand ontstaat er een beeld op de nog aanwezige stukken en telkens leidt dit naar de familie Sloet.
Er moeten uiteraard nog meer schilderijen zijn geweest, maar daar is tot nu toe geen spoor van gevonden.

 1. Zilveren drinkhoorn met de wapens Osinga-Aggama, uit 1609, gemaakt door zilversmid Jan Stoffels.
  De hoorn is in 1907 gelegateerd door L.E.A. Sloet tot Oldhuis aan het Rijksmuseum.
   
 2. Schilderij van Schelte Hotzes van Aysma, uit ca. 1660, door schilder Harmen Monsma
  Het schilderij is waarschijnlijk gebruikt voor een tentoonstelling en hierna in het bezit gebleven van het Stedelijk Museum van Zwolle. Het is te bezichtigen.
  De gever van het schilderij is niet bekend, maar de ouders van L.E.A. Sloet tot Oldhuis woonden te Zwolle. Dat waren Bartholomeus Willem Anne Elisa Sloet tot Oldhuis en Wilhelmina Hendrika Arntzenius.
   
 3. 1139. Schilderij van Anna Mellesdr. Broersma, uit ca 1660?, door schilder Harmen Monsma
  Zij was de echtgenoot van Hotze van Aysma en de moeder van bovengenoemde Schelte van Aysma.
  Dit schilderij staat vermeld in 'Iconographia Batava', een lijst opgesteld door E.W. Moes in 1897. Het schilderij was toen in eigendom van L.E.A. Sloet tot Oldhuis.
   
 4. 7711. Schilderij van Anna Geertruida Swaen, uit 1746, door schilder Pieter Frederik de la Croix
  Zij was de echtgenoot van Hotze Aysma van Lauta, de moeder van Scheltina, zie hieronder.
  Dit schilderij staat vermeld in 'Iconographia Batava', een lijst opgesteld door E.W. Moes in 1897. Het schilderij was toen in eigendom van L.E.A. Sloet tot Oldhuis.
   
 5. Schilderij van Scheltina Lauta van Aysma, uit 1746, gemaakt door Pieter Frederik de la Croix.
  Het schilderij is waarschijnlijk gebruikt voor een tentoonstelling en hierna in het bezit gebleven van het Stedelijk Museum van Zwolle.
  Het is te bezichtigen.
  De gever van het schilderij is niet bekend, maar de ouders van L.E.A. Sloet tot Oldhuis woonden te Zwolle. Dat waren Bartholomeus Willem Anne Elisa Sloet tot Oldhuis en Wilhelmina Hendrika Arntzenius.

   

Hij had echter nog meerdere schilderijen in zijn bezit volgens Iconographia Batavia:

 1. 3302. Wilhelmina Agnes Elisabeth Elbertina van Heeckeren van Nettelhorst (1717-1795)-
  Echtg. van J. A. J. Sloet. Door G. J. Palthe 1749. Bg Mr. L. E. A. Baron Sloet tot Oldhuis te Haarlem.
   
 2. 7712. Jan Swaen. Advokaat voor het Hof van Gelderland. Door N. van Helt Stocade.
  Bij Mr. L. E. A. Baron Sloet tot Oldhuis te Haarlem.
   
 3. 7293. Johan Adriaan Joost Sloet, Heer van Diepenbroek (18 de eeuw). Burgemeester van Zutphen.
  Door? Bij Mr. L. E. A. Baron Sloet tot Oldhuis te Haarlem.
   
 4. 7295. Volckert Sloet * Heer tot Oldhuis ( ? - 1669). Door Casp. Netscher. Bij Mr. L. E. A. Baron Sloet tot Oldhuis te Haarlem.