Skelte van Aysmatrjitte

Deze straat in Schettens in het nieuwbouwplan, werd vernoemd naar kolonel Schelte van Aysma.
De eerste woningen in dit plan dateren uit de jaren 80 van de vorige eeuw.