Sighers ter Borg


Jan Reint Sighers ter Borgh was eigenaar van Osinga State te Langweer van 1730-1765. 
Zie ook bewoners.


De Etten van het Noordenveld  (Drenthe)

De Etstoel in Drenthe vertegenwoordigde gedurende een lange tijd het hoogste rechtsorgaan in Drenthe. De 24 etten werden benoemd uit de bovenlaag van de eigenerfde boeren

http://home.hetnet.nl/~homanfree/etnoord.htm

Sighers ter Borg Reint 1542 1550
Sighers ter Borg Jr. Johan de 1646 1680
Sighers ter Borg Jr. Reint de 1683 1701
Sighers ter Borg Harmen de 1708 1719 tot Vennebroek
Sighers ter Borg Jr. Reint de 1723 1725

 

http://www.kvflevo.nl/sitemap/routes/arduarderzijl.html

5.Winsumerdiep

Dit gedeelte van het Winsumerdiep werd in de 15e eeuw gegraven als afwateringskanaal naar de Schaphalsterzijl. Aan de rechterkant ligt de Batenborg, genoemd naar de 17e eeuwse eigenaresse Bate. Zij heette 'de Sighers', haar man gewoon 'Sighers' en zoon Wolter ging als 'van Sighers' door het leven. De laatste meende van moederskant recht te hebben op de jonkerstitel en noemde zich 'hoveling te Baflo, Ranum, Maarhuizen, Mensingeweer en Eenrum'. De oorspronkelijke grachten en singels van de Batenborg zijn nog grotendeels aanwezig.


http://www.ngw.nl/e/eelde.htm

 

" In goud een omgewende opvliegende raaf van sabel, aan wier bek een kruisboog van azuur hangt, met schacht en kruk van keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

De schildhouders sloegen op de vroege bewoning in Drenthe. De Hoge Raad van Adel ging met bovenstaand ontwerp niet akkoord om de volgende redenen : - het ontwerp was te overladen,
- de afbeelding van de Maagd Maria leek te sterk op het provinciewapen,
- er waren geen archeologische bewijzen voor vroege bewoning,
- van het wapen van Alting was niet bekend of het door hemzelf gevoerd was.
De Hoge Raad van Adel ging wel akkoord met opname van een symbool voor de havezathe, maar zag liever het wapen van de familie die de havezathe het langst heeft bewoond, Sighers ter Borgh. Uiteindelijk ging de gemeente akkoord met het huidige wapen, het wapen van het geslacht Sighers ter Borgh.


Inhoud Ons Waardeel 1981-1993

http://www.d-p-d.demon.nl/dhv/inhoud/onswaard.htm

Herstel van de adeldom De Sighers ther Borch Belonje, J. 1989   53

http://www.orgelsindrenthe.nl/nederlands/eeldehk.html

In de dooptuin is een zerk van 1545 met wapens Sighers.


ZUIDHORN - HANKEMA

Gebouwd in de 16e eeuw of eerder
Gesloopt in 1877

Bewoond door de geslachten:

Hankema -- Broersema -- de Sighers -- ten Ham -- Clant -- Bindervoet -- Gelderman -- Clant Bindervoet