Naam van Schelte van Aysma op grafzerk te Sneek

 

Onder de vloer van de Martinikerk te Sneek, ligt een zerk van de familie Sierxma.
Naast dus meerdere namen staat ook de naam van Adriaan Sierxma.

 

Ao 1623 den 12 novembris is in den heere gerust den eerentfesten Adriaan Syrxma faendrager onder den manhafter hopman Schelte van Aysma