SKRAERD - SCHRAARD

Provincie : Friesland
Gemeente : WŻnseradiel

Oorsprong/verklaring :

Ik heb helaas geen gegevens over de oorsprong van dit wapen.
NB: Dit is het wapen van de hoofdelingen familie 'Van Aylva'.

Literatuur : Wapens en flaggen fan WŻnseradiel. Uitgave van de gemeente.

Contact the webmaster, © Ralf Hartemink 1996, 1997