Avondmaalskan van Schraard

Ronde voet, met filetstrepen. Half-elipsoidisch lichaam met filetstrepen langs bovenrand. Vleugelvormig, zwart-houten oor.
Welvende monding met verdikt bovenrandje. Op lichaam gegraveerde cursieve tekst in cartouche van lauwerkrans.

Hierop de volgende tekst:

"Zoo eert het dankbaar Schraard den gullen braven man, /
en graaft het edel doen van Betger op deez' kan, /
z, is zijn geschenk - zoo lang hier 't weldoen wordt geprezen, /
zal bij elk avondmaal zijn naam in zeegning wezen"

Onder het handvat gegraveerd, cursief:
"M: D: de Vries. /
S: W: Terpstra / 1826