(Hoofd) Schoolmeesters door de eeuwen heen te Schettens

Jaar Naam Echtgenoot Tractement Van en vetrokken naar
1606-1614-? Aucke Geertz.
1625-< mrt. 1636 Piecke Sijbrensz Aaltie
1636-<juli 1664 Marten Jansz. Scholten overleden
aug. 1664-<AH 1676 Lieuwe Beernts van Hemelum, overleden
begin 1677-Febr. 1685 Reijner Claassen Auckjen Douwes naar Franeker
eind 1689-mrt. 1693 Jan Martens Wallinga/Reijtsma 20 a 25 car.g. naar Nijland
aug. 1693-mei 1694 Jacob Martens Reijtsma 50 car.g. naar Schraard
aug. 1694-juni 1702 Broer Pijtters Urseltje Pijtters 50 car.g. + 10 c.g. naar Wons
najaar 1702-1719 Gerlof Gorrijts Trijntje Obbes 60 car.g. van Idsegahuizen, hier overleden
aug. 1720-juni 1722 Gerrijt Eeltjes naar Zurich
aug. 1722-1777 Aate Watzes Hiddama Sijbrich Gerlofs Heemstra hier overleden
mei 1778-<mei 1783 Klaas Hendriks Elzinga Antje Ulbes naar Kornwerd
aug. 1789-1790 Pijtter Haaijes Robijn Dieuke Sjoerds naar Burgwerd
1791-1796 Klaas Pieters Dijkstra Foekjen Teekes van Kornwerd

OPENBARE SCHOOL GEWORDEN IVM FRANSE OVERHEERSING

nov. 1801-zomer 1826 Taeke Haaijes Robijn Celia Durks 100 car.g.
1826-12 nov 1829 Jacobus Regnerus Fockens Imkje Muurling naar Makkum
1829-16 mrt. 1839 Auke Willems Wezel Jeltje Sleefstra hier overleden.
1832 nog prov. onderw.
5 aug. 1839-mei 1844 Justus Sikkes Gerkema 200 g. van IJlst, naar Abbega
23 sep. 1844-12 mei 1881 Leonardus Hugius van Koppelman Bokma van Harlingen

VANAF 1872 BIJZONDERE SCHOOL VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS

1872-1886 Auke Hoekstra Lykeltje van Minnen
1886-1914 Pieter Kurpershoek Anna Schravesande vanaf 1889 Gereformeerd !!
1914-1 jul. 1936 Sytze van Abbema Hendrina Ybema naar Lollum
1936-1946 Harmen Pietersma naar Boksum

VANAF 1946 GECOMBINEERD (HERVORMD EN GEREFORMEERD)

1946- Gerrit Eijzinga
D. Wijnia
sept. 1965 tot aug. 1969 Willem van der Schaaf Tjally de Vries
Sikko de Jong
1-12-1975 tm 30-11-2005 Simon Durk Elzinga Nienke Winia

 

VANAF 1889 BIJZONDERE SCHOOL  (HERVORMD)

1889-1893 Jan Willem van Beem Dieuwke Talsma Later getr. met Dieuwke de Jager
1893-1908 Theodorus Jacobus Broers Jacoba Moerman
1908-1918 Johannes Douwes de Jong Adriaantje Corn. Boersma van Reitsum. Op zondag 16 juni 1907 geinstalleerd in de kerk.
1918 tot 1-6-1923 Oenze Hoekstra Jantje Cnossen kwam hier wonen 27-6-1918 !, van Oosthem.
Naar Berlikum.
1923-1924 Jeremias U. Gras IJtje van Vaals Overleed in Schettens op jonge leeftijd.
1924-1930 Gerrit Haarman
1930-1 jan. 1933 Hendrik Hoogeveen van Oosterzee, naar Oosterwolde
1933-1946 Gerrit Eijzinga van Koudum (1946 gecombineerd)

 

Onderwijzeressen
....-1 sept. 1907 Mevr. Onderland     naar Zaltbommel
  Mevr. A. Broekman   f 150 boven min. Van Burum. 
vanaf 1944 mw. Jansen-Brandsma
(vd Ger. School !!)
     

 

Tijdens een periode zonder schoolmeester, moest er een 'voorzanger' ingehuurd worden blijkens de volgende post in 1844:

Betaald aan J. Kiestra ...'wegens voorzingen in de kerk van 12 Mey tot 15 Sept. 1844'   6,50 gulden.

 

http://mpaginae.googlepages.com/006framesstud.htm
1: 00813 2: Franeker
familienaam:  Hugonis
voornaam: Paulus, geb. plaats: Sneek 8: Frisius :datum immatriculatie: 31/08/1636 10: Ling, Phil 11: 1616 12: AAF no 3264 naam vader: Hugo Paulus, beroep vader: schoolmeester te Schettens diversen: 1629-1640 begeven met het St Jacobsleen 22: Abma, Vier lenen 180