Nieuwbouw Openbare school in 1904

 

In 1904 werd er een nieuwe openbare school gebouwd, ipv de oude. De tekening hiervoor werd gemaakt door W. Boorsma uit Hichtum. Uit het boek over Burgwerd 'Van Borghwarth tot Burgwerd' uit 2006, blijkt dat er in Burgwerd een bijna indentieke school te hebben bestaan. Zie foto onder. De school in Burgwerd werd gebouwd in 1902 en gesloten in 1942.

LC 8-7-1904
Aanbesteding
H.H. Kerkvoogden der N.H. Gemeente te Schettens gedenken aan te besteden het bouwen eener nieuwe school met twee lokalen, waarvan de tekening van Woensdag af ter inzage ligt in de herberg bij Heeringa aldaar. Bestekken tegen betaling van f 1 verkrijgbaar bij den heer P. de Jong te Bolsward. Aanwijzing en inlevering der briefjes volgens bestek. Verdere inlichtingen worden verstrekt door W.J. Boorsma te Hichtum.

 

1904 Bouw der nieuwe school  
  Onk. v/d Aanwijzing (W.R. Heeringa) 12,65
  Teekening, Bestek, Opzicht (W. Boorsma Hichtum) 242,50
  Gedrukte Bestekken (T. de Jong, Bolsward) 4,30
  Eerste termijn (v. Betaling a/d Aannemers Gebr. Roedema) 2293,50
  Tweede termijn 2064,15
  Derde termijn 229,35
  Bijwerk 36,12
  Verfwerk (G. Knorr) 90,--
  Kachel en Diversen (J. Broekstra Witmarsum) 53,55
    -----------
  Totaal 5026,12
     
  Financiering (gedeeltelijk)  
  Verkochte landbrieven:  
  a/d Gebr. Kingma, kassiers te Bolsward.  
  De 25 Aug. 04: 1 ex. Kennemer Hyp. Bank 994,88
  2 Ex. idem idem 2033,99
    ----------
    3028,87

Hierboven een zelfde schoolgebouw in Burgwerd.