Schettens

Viersprong 12

1948 1934 1899
12 9 11c

 

12-5-1907 tot
12-5-1909
(11c)
Tjitte Gerlofs Bruinsma +
Tjitske Lycklama a Nijeholt
van: Hartwerd
naar: Hartwerd
(is 11c misschien een schrijffout?)
1909 (11b) tot
mei 1931 (nr. 11c)
Douwe Doedes de Boer +
+ Ybeltje van Abbema
+ Trijntje Hinke Heeringa
van: nr. 5
Ybeltje overleed 1903
2e huwelijk: 1905
Douwe overleed in 1932
Zoon Doede naar: nr. 28c
Zoon Johan naar: Buren 25
mei 1931 (11c) tot
30-1-1984
Jetze J. Ybema +
Saakje van der Eems
van: nr. 20
naar: Sneek
30-6-1984 tot 
199?
Jentje Bonnema +
Baukje Cuperus
van: Exmorra
hij naar: Witmarsum
1-11-1999 tot 
nov. 2006
Johan Buma +
Jelly Bangma
van: Bolsward
naar: Van Osingaweg 28
1-12-2006 tot
heden
Neno de Boer +
Willy Krol
van: Bolsward

 

LC 19-1-1931
Kleine boerderij Schettens
Bij gesloten briefjes te huur voor drie jaar:
De kleine boerderij, aan den grindweg naar Longerhouw, onder Schettens en een perceel weiland op Sottrum onder Schettens, groot 4.12.10 hectare, thans in huur bij den huur D.D. de Boer.
conditien ter lezing bij Van der Berg op Schettenserhoek.
Briefjes, gemerkt met "B" in te leveren uiterlijk Woensdag 28 Januari 1931 ten kantore van notaris S. van der Burg te Makkum.

 

In juli 2006 staat de woning te koop:
Woningtype: vrijstaande woning
Bebouwing met: achterom, berging, kelder, schuur
Bouwjaar: 1915
Grond: de bebouwing staat op eigen grond
Kaveloppervlakte: 350 m