Schettens

Viersprong 6

1948 1934 1899
6 12 11

 

11-5-1904 (??) tot 
1910 (nr. 11)
Jan Sjoerds de Witte +
Neeltje Broers van Abbema
Herbergier/cafehouder
van: Witmarsum
naar: nr. 1
(nr. 11)
7-5-1910 tot
30-7-1948
Romke van den Berg + 
Johanna Rinia
Smid, R.K.
van: Exmorra, zij van Makkum
Dit is hun trouwdatum
Romke overleed 30-7-1948
10-9-1948 tot
6-2-1967
Jan Feenstra +
- Sjoukje Sikkes
- Trijntje van der Velde
van: Burgwerd. 
Sjoukje overleed 26-5-1955
Jan overleed 5-6-1966
Trijntje naar: Viersprong 10
6-2-1967 tot 
heden
Hendrik Feenstra +
Wiebrig Reinsma
van: Van Osingaweg 27

LC 1-2-1910
Herberg c.a. - Schettens
De plaatsv. notaris G. Elzer te Sneek (vacature notaris Haagsma) zal Donderag 10 Februari e.k. 's nam. 1 1/2  uur, in het "hof van Holland" te Bolsward, finaal verkoopen:
De in 1907 gebouwde HERBERG, waarin vergunning, stalling voor 2 koeien en 1 paard, slachtplaats en ruim erf rondom het huis, samen groot 6 are, zeer gunstig staande op den Viersprong, aan de wegen Bolsward-Harlingen en Schettens-Longerhouw onder Schettens; door stand, grootte en inrichting ook voor vele andere affaires zeer geschikt; thans in gebruik bij de mede-eigenaar, den heer J.S. de Witte.
Aanvaarding 12 Mei 1910
Betaling 2 Mei 1910
Bod f 2599.

 

De weg van Bolsward-Harlingen bestond uit macadam, (grind in drie of vier lagen op elkaar geperst), in het midden van de negentiende eeuw ontwikkeld door de Schot John Mac Adam.
 

 

Bron: site 'Schettens-Longerhouw.nl
Hoewel Osinga nog niet zo lang deel uitmaakt van de directie van het Schettense bedrijf, heeft het installatiebedrijf wel een lange geschiedenis. "Het bedrijf op zich bestaat al sinds 1920 en werd destijds opgezet door de heer Bergsma. Ongeveer twee generaties geleden is de onderneming overgenomen door de heer Feenstra. Begin januari 2000 ben ik bij het bedrijf gekomen, omdat H. Feenstra een stapje terug heeft gedaan. Hoewel Jan Feenstra jr. en ik nu de zaak voeren, is Feenstra sr. nog aan ons bedrijf verbonden als adviseur".

Bron: 'Van Borghwarth tot Burgwerd', 2006:
..   Feenstra heeft nog plannen gehad om een nieuwe smederij te bouwen op de plek waar later de kapel is gebouwd. De tekeningen waren al klaar, maar Feenstra durfde de investering niet aan en kocht in 1948 de smederij in Schettens'

Romke vd Berg.