Schettens

Viersprong 4

1948 1934 <1919 1919
2    
4 13 9a 10a

 

 

 

 

Nr. 2
22-5-1953 tot
9-5-1955
Gosse Terpstra van: Viersprong 4
naar: Bennebroek
1969 Samengevoegd met nr. 4  

 

Nr. 4
1919 tot
juni 1927
Melle H. van Dijk +
Sjoukje Galema
Nieuwbouw in 1919
van: nr. 9
(in bev.reg. 10a)
naar: Tjerkwerd
1928 Jan Abels Kooistra veehouder
mei 1929 tot
sept. 1933
Jan Wiebrens de Boer +
Gerbrig Doekeles Steensma
van: Parrega
naar: Parrega
18-5-1932 tot
12-5-1937
Dirk Klazes Reinsma +
Anna Feenstra
van: nr. 10
naar: nr. 10
1937? tot
1940?
Ype Klazes Reinsma +
Dirkje Gabes de Vries
 
14-5-1940 tot
12-12-1945
Gabe Riemer de Vries +
Inkje Spijksma
ouders van Dirkje.
van: Schraard
naar: Schraard
11-5-1949 tot
22-5-1953
Kornelis van der Ploeg +
Willemke Lageveen
van: Marssum
naar: Van Osingaweg 24
17-6-1946 tot
22-5-1953
Gosse Terpstra +
Jeltje Dijkstra
van: nr. 46
naar: Viersprong 2
12-5-1953 tot
18-4-1963
Siemen Tadema +
Jacoba van der Boon
van: Kollumerland, Kollumerzwaag
naar: Grijpskerk
21-8-1963 tot
16-1-1969
Klaas Y. Reinsma +
Douwtje Okkema
van: Schraard
naar: Van Osingaweg 45
29-1-1969 tot
23-12-1971
Bauke Visser +
Jeltje van der Schaaf
van: Van Osingaweg 46
naar: Bolsward
8-4-1972 tot
1995?
Ype Klazes Reinsma +
Dirkje Gabes de Vries
van: Schraard
Dirkje overleed 16-5-1987
Ype overleed 12-7-1995
jan. 1997 tot
heden
Ype Reinsma +
Joukje Hingst
van: BolswardGevelsteen in woonhuis op de viersprong te Schettens (fam. Y. Reinsma)

'De eerste steen gelegd door S.J.M. van Dijk
20 Maart 1919'

 

 


Foto via Bram Wiertsema, ong .1946-1953.

.