SCHIP IN SCHETTENS

12-5-1861 tot ? Hinne Douwes Alkema +
Doutzen Joukes Wiersma
van: nr. 14
Doutzen overleed 13-5-1862
12-5-1865 tot
12-5-1873
Luitzen Aukes Piersma +
Celi Hayes Robijn
van: Longerhouw
naar: nr. 13b
nov. 1878 tot
1884
Jouke Oeges Post +
Aukjen Altena
indatum=trouwdatum
van: Schettens, nr. 25a
naar: Noord - Amerika
26-6-1898 tot
1900-1910
1910-1920
Johannes Alexander Bouwhuizen +
Elizabeth Kornelis Soethout
hij van: Oosterlittens, zij van: St. Nicolaasga
12-7-1898 tot
14-1-1903
Hendricus Harms Kuiters +
Heildina Kloosterman
hij van: Noordwolde, zij van Kollum.
naar: Wollendorp
1900-1910 Johannes Vlasman +
Geertje Lolles van Houten
van: ?
naar:
15-6-1906 tot
1907
Wessel Klases Bakker +
Ypkjen van der Meer
van: Oosterend
naar: 33b
21-5-1941 tot
12-12-1945
Tijmen Visser +
Antje Been
van: nr. 31
naar: nr. 20