Schettens

Van Osingaweg 62

1948 1934 1930 1902
62 47 33k 33a2

 

 

12-5-1902
(nr. 33a) tot
20-5-1914 (33a)
Trijntje de Boer +
Geeske Quak (commensaal, was vroeger haar dienstmeid).
KLOPPEN DEZE WEL ?
Trijntje van: nr. 11
Geeske overlijdt 7-6-1913
Trijntje overlijdt 20-5-1914
tot 7-9-1914
(33a)
Aaltje Hayes Postema naar: Leeuwarden. Zij was verpleegster van Geeske en Trijntje !
     
12-5-1917 tot
(nr. 33a2)
5-3-1930
Lolke Jans Schaper +
Symontje Annes Wiersma
van: Schraard
Stiefzoon Meindert Jongma naar nr. 33f
(1920-1925?) naar: Van Osingaweg 24
naar: Arum
mei 1930 tot
12-5-1931
Ulbe Jan Yntema +
Anneke Terpstra
van: Tjerkwerd
naar: Longerhouw, nr. 5
24-6-1931 tot
12-5-1932 (33k)
Douwe van Es +
Ytje van Abbema
van: Bolsward
naar: nr. 22
in 1934 tot 
1938
Johannes van Abbema +
Brechtje Rollema
naar: Van Osingaweg 64
12-5-1939? tot
11-5-1946
Jan Klarenberg +
IJbeltje Eyzenga
toen? van: Longerhouw
naar: Van Osingaweg 12
11-5-1946 tot
28-1-1969
Lijkle Klarenberg +
Sierkjen Bootsma
Lijkle van: Schettens nr. 72
Lijkle overleed 28-1-1969
28-1-1969 tot
14-2-1992
Jetske Terpstra stiefdochter van Lijkle Klarenberg.
naar: Makkum
28-4-1992 tot
2005
IJsbrand J. Galama van: Wymbritseradiel, Blauwhuis
naar: Schraard
28-1-2005 tot
heden
Jacob Fopma +
Anneke de Boer
van: Joure

 

Datum Eigenaar  
30-12-1914 tot
10-3-1921
Johan Tettero van Abbema +
Hinke Tilstra
Zij kochten toen DEZE??? woning uit de fam. van wijlen Trijntje de Boer. Zijn woonden echter in deze periode op nr. 21.
toen? naar: Marnedijk 11
10-3-1921 Gereformeerde Kerk SL Zij kochten toen de woning van J.T. van Abbema

Op 30-12-1914 kocht Johan Teterro van Abbema een woning van wijlen mej. Trijntje de Boer, voor fl. 1020.
Kad. Witmarsum C nr. 1254
In 1934 is J.J. van Abbema eigenaar, terwijl J. van Abbema bewoner is.

.