Schettens

Van Osingaweg 58

1948 1934 1899
58 49 33i

5-5-1925 tot
10-5-1927 (33i)
Sjierk Hofstra +
Pierkje Wiersma
van: Tirns
naar: Nijland
mei 1927 tot
4-6-1930
Sijbren Wiebes Tilstra +
Geertje Eisma
van: Witmarsum
naar: Jorwerd
mei 1930 tot
12-5-1935
Grietje Westra van: nr. 37
naar: nr. 32c
12-5-1935 tot
12-5-1938
Arjen J. Veninga +
Reinskje Schuurmans
van: nr. 56
naar: nr. 27
12-5-1938 tot 
11-5-1942
Enne Feenstra +
Jantje de Vries
van: Schraard
naar: Kubaard
15-7-1942 tot
27-5-1943
Sjoukjen Wesselius, wed. Nolle Schotanus van: Van Osingaweg 44
naar: Sneek
juli 1943 tot
8-10-1945
Ype Baukes Reitsma +
Ibbeltje Huitema
hij van: Marnedijk 9, zij van: Hommerts
naar: Hommerts
31-10-1945 tot 
3-6-1952
Johannes Dijkstra +
Tiet Haitsma
van: Allingawier
naar: Bittenserpaed 10
28-7-1952 tot 
12-5-1954
Harm Postma +
Grietje Witteveen
van: Achtkarspelen, Surhuizum
naar: Achtkarspelen, Surhuizum
13-5-1954 tot 
12-5-1955
Jan Jacobus Kroes +
Sjoukje Baukes Reitsma
van: Lemsterland
naar: Marnedijk 4
12-5-1955 tot 
12-5-1959
Kornelis de Haan +
Geertje Smink
van: Hieslum
naar: Rauwerderhem, Deersum
22-5-1959 tot 
6-2-1961
Willem Woudstra +
Renske Osenga
van: Barradeel, Tzummarum
naar: Bittenserpaed 24
10-5-1961 tot 
8-5-1970
Hessel Bruinsma +
Antje Bakker
van: Workum
naar: Exmorra
12-5-1970 tot 
14-5-1973
Gerben Hoekstra +
S. Wielinga
van: Baarderadeel
naar: Exmorra
31-8-1973 tot
heden
Nanne Reitsma +
Roelofje Offringa
van: Van Osingaweg 44