Schettens

Van Osingaweg 50

SLAGERIJ 

1948 1934 1907 1899
50 53 33d 33e

 

 

11-5-1907 (33d)
tot 1927 (33c !)
Arend Foppes de Jong +
Jantje Jarigs Riegstra
van: Burgwerd
naar: Van Osingaweg 26
slager
18-5-1927 tot 
aug. 1934 (33e)
Meindert Kingma +
Froukje Lolkema
van: Hallum
naar: Wons
slager
aug. 1934 (33e) tot
febr. 1935
Sierd van der Meer van: Parrega
naar: Parrega
ongehuwd, slager
12-2-1935 tot
26-5-1936
Fedde Jurjen de Weert +
Wilhelmina Ekkers
van: Lekkum
naar: Britsum
slager
12-5-1936 tot
18-9-1952
Rein Huisman +
Antje Ydema
naar: Canada (Br. Col.)
slager
8-4-1953 tot
24-11-1976
Jan Buwalda +
Berendina Frederika Georgea Prins
van: Van Osingaweg 54
naar: Duitsland
24-11-1976 tot
1-9-1983
Douwe Buwalda zoon van Jan.
naar: Makkum
7-10-1983 tot 
heden
Frans P. Alberda +
Nynke A. van der Hoek
van: Hennaarderadeel

Foto van Tresoar:
R. Huisman (geb. 1891), slager, zijn echtgenote A. IJdema (geb. 1913) met drie zoons (v.l.n.r.) Roel, Ynze en Klaas voor de slagerij.
Plaats: Schettens, Datering: 1945, april/mei?
Auteur:
Afmeting: ovaal, 8,2 x 12,4 cm.

Info nr. 46 en nr. 50 naar Hans Euverman, 0521-512219 info@jseuverman.nl

Cornelis Annema, bakker te Schettens, had een huishoudster mevr. Visser ! Vandaar dat ik mevr. Visser en Kornelis Annema bij 33c (nu 46) gezet heb. Waarschijnlijk is de 33e dus een typefout in het adresboek van 1928 !