Schettens

Van Osingaweg 48

KRUIDENIERSZAAK / TIMMERZAAK

1948 1934 1910 1899
48 54 33b 33d

 

vanaf 11-5-1907
(nr. 33c)
1910-1920
(nr. 33c)
Sjoerdje Sijmons Scheepsma Wed. van Douwe de Boer
Kwam van Makkum. Woonde daarvoor ook te Schettens ! 
zij overleed 1921
KLOPT DEZE WONING??
     
tijdelijk? Arend Foppes de Jong +
Jantje Jarigs Riegstra
toen? van: Van Osingaweg 50
toen? naar: Van Osingaweg 26
10-5-1925 tot 
1926 (33d)
Bauke Meekma +
Jacoba Offinga
van: Wommels
naar: nr. 35
Werkman
1926 tot
3-6-1927
Evert Fokkes Postma * +
Hiltje Kunst
van: nr. 35
naar: Boornbergum
Had kruidenierswinkel
6-5-1927 tot
20-5-1937
Jouke Breeuwsma * +
Sietsche de Boer
Fedde Breeuwsma (zoon)
van: Finkum.
naar: Bolsward
Sietsche overleed 1929
Had kruidenierswinkel
5-5-1937 tot
3-9-1994
Meinte Buwalda * +
Geertje Boerstra
Meinte van: nr. 8
Meinte overleed 1994
Geertje overleed 1990
Broer Riemer in 1966 naar: Van Osingaweg 7
3-9-1994 tot 
heden
Bauke Pieter Buwalda * +
Rita de Boer
zoon.

 

LC 10-12-1909
Uit de hand te koop
eene nieuw gebouwde Huizing, met erf te Schettens, groot 4.16.00 are, in eigen gebruik bij den heer W. Bakker.
Te bevragen ten kantor van notaris S. van der Burg, te Makkum

LC 26-1-1910
De verkooping van de Huizing te Schettens in eigen gebruik bij den heer W. Bakker gaat niet door.
Het perceel is uit de hand verkocht.
Notaris S. van der Burg

LC 4-5-1911
Rechtzaak tussen Wessel Bakker en Doeke Wijngaard over de verkoop van de woning.

LC 22-4-1927
Woon- en Winkelhuis met Pakhuis en erf te Schettens
Het Sneeker Woningbureau Dir. Roorda & Bos is voornemens op Donderdag 28 April 1927, 's avonds 6 1/2 uur , bij van der Berg te Schettens voor den heer E.F. Postma finaal veilen:
Een goed onderhouden WOON-en WINKELHUIS met PAKHUIS en erf te Schettens.
Het huis bevat: kamer, winkel, bergplaats, achterhuis, keuken en gang, zolder met beschoten dak en slaapgelegenheid, regenwaterbak met pomp, pakhuis 4x7 met betonvloer. De gebouwen zijn electrisch verlicht. Betaling en aanvaarding 2 en 12 mei a.s.
Bod slechts f 3112.
In het perceel is thans een flink rendeerende kruidenierszaak met fouragehandel gevestigd. Biljetten verkrijgbaar. Inmiddels uit de hand te koop.