Schettens

Van Osingaweg 46

BAKKERIJ

1948 1934 1932 1916
46 55 33c 33b

'

1907
tot 1908  (nr. 33b) 
Wessel Klazes Bakker * +
Ypkjen van der Meer
van: Schip
Woonde waarsch. nog tijdje in ander huis.
11-7-1910 ? (nr. 33b) naar: Sneek
27-1-1908 tot
20-5-1910
(nr. 33c)
Doeke Wijngaard * +
Grietje Bruinsma
van: Lollum
naar: Bolsward
Gereformeerd timmerman/winkelier 
12-5-1910 tot
31-5-1911
(nr. 33c )
Steffen Hayes Elgersma * +
Antje Dirks Bonnema
van: Gaast
naar: Bolsward
Bakker
29-4-1911 (33f) tot
7-3-1918 
Meinte van der Goot * +
Uilkje de Jong
van: Bolsward
naar: Groningen
Bakker
18-10-1916 tot
(nr. 33c)
25-5-1932
-------------
1922 (33c) tot
20-5-1925

Kornelis Annema *
+ Elizabeth Visser, huishoudster 
+ Grietje Visser
+ Dieuwkjen v/d Veen, onderwijzeres 
-------------
Sijmon Tjerks van 't Zet +
Jacoba Ypma
Kornelis: van Beetsterzwaag
naar: Vlieland
Bakker
-------
van: nr. 32a
naar: Berlikum
23-3-1932 tot
31-5-1937
Watze Sjaarda * +
Gerbrigje Bonnema
van: Warns
naar: Amersfoort
Bakker
mei 1937 (33c) tot
13-4-1972
Hendrik Visser * +
Geeske Oudega
van: Oppenhuizen
naar: Wymbritseradeel
zoon? Bauke in 1969 naar: Viersprong 4
Bakker
26-4-1972 tot 
heden
Hans Zijlstra * + 
Hinke van Abbema
van: Van Osingaweg 7
Hans overleed 2006

 

LC 10-12-1909
Uit de hand te koop
eene nieuw gebouwde Huizing, met erf te Schettens, groot 4.16.00 are, in eigen gebruik bij den heer W. Bakker.
Te bevragen ten kantor van notaris S. van der Burg, te Makkum

LC 26-1-1910
De verkooping van de Huizing te Schettens in eigen gebruik bij den heer W. Bakker gaat niet door.
Het perceel is uit de hand verkocht.
Notaris S. van der Burg

LC 4-5-1911
Rechtzaak tussen Wessel Bakker en Doeke Wijngaard over de verkoop van de woning.

LC 22-4-1927
Woon- en Winkelhuis met Pakhuis en erf te Schettens
Het Sneeker Woningbureau Dir. Roorda & Bos is voornemens op Donderdag 28 April 1927, 's avonds 6 1/2 uur , bij van der Berg te Schettens voor den heer E.F. Postma finaal veilen:
Een goed onderhouden WOON-en WINKELHUIS met PAKHUIS en erf te Schettens.
Het huis bevat: kamer, winkel, bergplaats, achterhuis, keuken en gang, zolder met beschoten dak en slaapgelegenheid, regenwaterbak met pomp, pakhuis 4x7 met betonvloer. De gebouwen zijn electrisch verlicht. Betaling en aanvaarding 2 en 12 mei a.s.
Bod slechts f 3112.
In het perceel is thans een flink rendeerende kruidenierszaak met fouragehandel gevestigd. Biljetten verkrijgbaar. Inmiddels uit de hand te koop.

Info over K. Annema en E. Visser op nr. 46 (of nr. 50) svp  naar Hans Euverman, 0521-512219 info@jseuverman.nl

Cornelis Annema, bakker te Schettens, had een huishoudster mevr. Visser ! In adresboek van 1928 staat K. Annema op 33e, maar dit zal een typefout geweest zijn.

  (achterkant foto)

Foto uit de winter 1959-1960,  bakker Hendrik Visser, die hier van 1937-1972 woonde.

 

De 'ventkar' van Hendrik Visser, foto genomen in 1960.

 

Familie Visser.

Kinderen van familie Visser.