Schettens

Van Osingaweg 45

1-6-1977 1948 1934 1899 1889 1870 1818
45 35 17 10 8 3 3

 

    

Jaartal Gebruiker Overig
1640 Epe Reimers  
1698 tot
1699
Klaas Yemes +
Lijsbet Keimpes
van: Witmarsum
naar: Longerhouw stem 3.
1700 Aette Jans  
1708 - 1718 Rommert Douwes  
1728-1738 Sybren Pieters de Witte +
Rintsch Heins +
Hijlck Wijbes +
Klopt dit wel?    (boerderij naast kerk?)
1748-1788 Sjoerd Sijbrens de Witte +
Jaitske Baukes
---
Floreenkoh
1768: Pieter Wopkes
1778: Sjoerd Sijbrens
1788: Sjoerd Sijbrens
met huis en 80 1/2 Pondm.
1798 Bonte Everts wed. 60 pm, en belast met 24-0 (1 floreen buitendijks)
1818-1828 (3)
1829-1830
Douwe Ysbrands van der Meer +
Trijntje Jans van der Meulen+
IJsbrand Douwes van der Meer (zoon)
hij overleed 1828
Zij overleed 1843
in 1845 tot 
13-5-1861
Jetze Douwes Reitsma +
Hotske Jans Hofstra
Trouwden 18-5-1844
Hotske overleed 1861
Jetze naar: Allingawier
ong. 1850 NIEUWBOUW ! 
Is waarsch. ong. 1860, omdat Klaas toen 1 jaar in woning woonde !!
13-5-1861 tot 
mrt. 1875
Klaas Dirks Reinsma 
+ Trijntje Sjoerds de Witte
+ Sjoerdje Sijmons Scheepsma
van: nr. 26
Klaas overleed 1870. Trijntje overleed 1863. 2e huwelijk 16-3-1865. 
Sjoerdtje: van Longerhouw, nr. 14
mrt. 1875 tot 
11-5-1901
Douwe Douwes de Boer +
Sjoerdje Sijmons Scheepsma 
----------
Simon & Marijke Klazes Scheepsma
Douwe van: nr. 2
-----------
Jonge kinderen die 'commensaal woonden' bij familie.
Simon: van 5-10-1881 tot 1-4-1882, van Wolsum, naar Nijmegen.
Marijke: van mei 1887, van Witmarsum.
Sjoerdtje: naar Makkum
Douwe overleed 1886
12-8-1901 tot
5-1-1937
Klaas Klazes Reinsma +
Antje Kooistra
------------
Ype Klazes Reinsma +
Dirkje de Vries
Zoon van Klaas Dirks Reinsma.
Trouwden 9-5-1901.
Klaas overleed 24-5-1936
Antje overleed toen.
------
Zoon van Klaas Klazes Reinsma.
Klopt dit ? / Woonden bij heit/mem.
12-5-1937 tot
6-1-1969
Dirk Klazes Reinsma 
+ Anna Feenstra
+ Janette A. Haverman
Dirk is zoon van Klaas.
van: nr. 9a
naar: Bolsward
Zoon Klaas 1958 naar: Van Osingaweg 23
16-1-1969 tot 
heden
Klaas Ypes Reinsma + 
Doutje Okkema
van: Viersprong 4
Klaas is oomzegger van Dirk.

 

Jaartal Eigenaar
1640 Juffr. Tjemk van Osinga
1698 / 1700 Grietman Jr. Tjaard van Aylva (#10664)
1708-1718 De Hoogh Welgeb. vrouw Margareta van Gend, douariere van Aylva  tot Higtum (#10665)
1728-1768 De Hoog Welgeb. Heer Generaal Hobbo Baron van Aijlva (#21960), overleed 1772
(1728-1738: Colonel, 1748-1768: Generaal)
1778-1798 De Hoog Welgeboren Heer Jo. Hans Willem Baron van Aylva, (1751-1827)
1832 Baron van Pallandt tot den Keppel
ong. 1850 Baron van Pallandt tot den Keppel
1903 Baronesse Cornelia Johanna van Pallandt, douairiere Jan Carel Elias, Graaf van Lijnden.
16-1-1969 tot
heden
fam. K.Y. Reinsma

 

De boerderij is ongeveer in 1850 opnieuw opgebouwd, iets naast de oude fundamenten.
De baron Van Pallandt liet toen tegelijk twee boerderijen bouwen, deze dus en een boerderij te Schraard (mededeling S. Heeres)