Schettens

Van Osingaweg 44

1948 1934 1911 1899
44 56 33g 33b

3-5-1911
(nr. 33b)
tot 18-7-1928
----------
7-5-1920 (33b) tot 1924
Grietje Baukes Jansen, 
wed. Lolke W. de Vries  
---------
Doekle Jans de Boer +
Jeltje Yntema
(zij laat huidige woning bouwen). Tevens eerste vermelding. 
Van: Heeg.
(zie ook adresboek 1928)
Zij overleed 1928 (Lolke was in 1904 overl. )
---------
van: Longerhouw, nr. 7
naar: Ferwoude
9-1-1929 tot
11-3-1931
Sjoerd Melles van Dijk +
Afke Dirks Feenstra
Trouwden toen. 
Afke van nr. 2
naar: Bolsward
19-5-1931 tot
15-7-1942
Nolle Wypkes Schotanus + 
Sjoukjen Hilbrands Wesselius
van: Huizum
Nolle overleed 26-4-1941
Zij naar Van Osingaweg 58
5-8-1942 tot
2-4-1953
Wijpke Baukes Reitsma +
Eelkje Nauta
van Schettens nr. 4
naar Canada
Begindatum is trouwdatum.
23-4-1953 tot
12-5-1955
Hendrik Buma +
Antje Feenstra
van: Van Osingaweg 38
naar Van Osingaweg 36
12-5-1955 tot
18-5-1956
Bauke Tjalles Reitsma +
Thomaske Schotanus
van: Marnedijk 9
naar: Marnedijk 4
2-7-1956 tot
29-11-1956
Hendrik Buma +
Antje Feenstra
van: Van Osingaweg 36
naar: Hem. Oldeferd
28-3-1957 tot
12-5-1964
Franke Gietema  +
Sibbeltje de Jong
van: Longerhouw
naar: Van Osingaweg 44a
1-1-1965 tot
15-3-1967
Bauke Tj. Reitsma + 
Feikje Feenstra
van: Marnedijk 5
naar: Marnedijk 9 
15-3-1967 tot
15-10-1975
Roelofje Boersma, wed. van Tjalle B. Reitsma
-----------
(vader) Nanne H. Boersma, 1967 tot 1968.(woonde rechterkant)
van: Marnedijk 9
naar: Bolsward
Zoon Nanne in 1973 naar Van Osingaweg 58
12-3-1976 tot
heden
Folkert de Haas + 
Rienkje Miedema
van: Arum

LC 12-10-1928 / LC 19-10-1928
HUIS -SCHETTENS
Notaris Mulder te Sneek is voornemens op Donderdag 18 October 1928, des 's namiddags om 1 uur, in het cafe "het Hof van Holland" te Bolsward, in het openbaar provisioneel te verkoopen:
Een goed onderhouden en in den besten staat van onderhoud verkerende WOONHUIZINGE met erf, gelegen in het dorp Schettens, kad. gemeente Witmarsum sectie C no. 1385, groot 4.24 are, met den dood ontruimd door mej. G. Jansen, wed. L.W. de Vries. Bod f 1427,--
Het pand is voorzien van electrisch licht. De electrische lichtleidingen versmelten in den koop.
Aanvaarding: 12 November 1928.
Betaling: 2 Januari a.s. m. bijbet. van 2 mnd. rente a 5 pct. p.j.
De sleutel is te bekomen bij den hr. J. IJbema te Schettens

.