Schettens

Van Osingaweg 42

Schoolmeesterswoning  Gereformeerde School

1948 1934 1899 1889 1870 1886
42 57 33a 34 15 25e

 

Jaartal Naam Overige:
1-2-1872 tot
1-5-1886
Auke Hoekstra + 
Lykeltje van Minnen
Schoolmeester
van: Sneek, zij ook van Sneek met huwelijk
Trouwden 12-5-1872
beide naar: Rinsumageest
21-10-1886 (25e) tot 29-4-1914
(1910-1920 nr. 34)
Pieter Kurpershoek + 
Anna Schravesande
Schoolmeester
van: Smilde
naar: Assen
Zoon Huibrecht in 1908 naar Amerika
1914 tot 1919 Geen bewoners gevonden in bev.register  
12-5-1919 tot
(nr. 34!!) 1923
Gorrit Sjerps Jansen +
Lolkje van der Wal +
Attje Keimpes Hannema, wed. Sjerp B. Jansen
van nr. 15 
Attje is moeder van Gorrit
(in schoolmeesterswoning omdat Sytze van Abbema bij zijn ouders woonde !!
naar: Parrega
1923 tot
1926 (33a) 
Thijs van Abbema +
Grietje Weidema
van: nr. 16a
naar: Wons
1926 (?) tot
1928 (?)
Douwe Buwalda +
Tryntsje Brinkman
Zij trouwden 26-5-1926
toen? naar: nr. 33g 
4-1-1930 tot
17-8-1936
Sijtze van Abbema +
Hendrina IJbema
van: nr. 33
naar: Lollum
22-8-1936 tot
25-7-1946
Harmen Pietersma +
Grietje Veldhuis
van: Anjum
naar Boksum
6-9-1946 tot
29-7-1952
Willem Ubbens +
Carolina Catharina Petronella Jansz
van: Zutphen.
naar Klazienaveen
14-8-1952 tot
20-2-1958
Dirk Tjibbele van der Werff + 
Bauk Veninga.
Dirk: van Staveren, naar Kampen.
Bauk: vertrekt 10-2-1958 naar Kampen.
Hun zoon Aucke is de latere burgemeester van de N.O.P.
28-3-1958 tot
2-10-1962
Alle de Vries +
Fokeltje Ybema
van Van Osingaweg 15
naar: Bolsward
1-5-1963 tot
30-11-1990
Sierd Visser +
Adriana Vermeulen
van  Van Osingaweg 15
naar: Van Osingaweg 29
8-8-1991 tot
sept. 1997
Iede Klijnstra + 
Elizabeth M. Post (Mariette)
van Bolsward. Zij overleed 27-5-1994.
naar: Tjerkwerd
okt. 1997 tot
?
Sjoerd Nooitgedacht +
Reinette Marijt
van: Bolsward
naar: Bolsward
juli 2003 tot
heden
Henk Wiersma +
Hanneke Bruinsma
van: Parrega