Schettens

Van Osingaweg 29 - 31

1962
29
31

 

nr. 29 Naam Overige
21-8-1962 tot
15-9-1973
Klaas H. Reinsma +
Jeltje Wiersma
van: Longerhouw, Buren 25
naar: Witmarsum
22-9-1973 tot
25-2-1974
Anne Jentje Bruinsma ongehuwd
van: Van Osingaweg 18
naar: Hem. Oldeferd
2-3-1974 tot
25-4-1980
Tjalling Spijksma +
Tetje Brouwer
van: Marnedijk 4
naar: Bittenserpaed 22
25-6-1980 tot
6-6-1986
Theodorus J. van de Logt
Sjoukje S. Hoogland
van: Schraard
naar: Nijefurd
8-9-1986 tot
7-12-1987
Douwe J. de Waij +
Geeske M. Hielkema
hij van: Van Osingaweg 52
zij van: Sneek, beide naar: Littenseradiel
1-12-1987 tot
26-8-1990
Ytje J. Politiek +
Abe S. Kornelis
zij van Wons, hij van Wymbritersadiel. Hij sinds 23-5-1990 hier. Beide naar Frankrijk
30-11-1990 tot 
6 dec. 2009
Sierd Visser van: van Osingaweg 42
overleden.
maart 2009 tot
?
Klaske Zwerver van: Nijland
? tot
heden
  van:

 

nr. 31 Naam Overige
18-7-1962 tot
29-4-1967
Cornelis de Waij +
Pietje A. Buwalda
van: Van Osingaweg 54
naar: Van Osingaweg 52
19-7-1967 tot
17-9-1970
Siebren Woudstra +
Maria Antonia Godeberta Magdalena Koudenburg
Schoolmeester te Schettens
van: Longerhouw, Schraarderlaan 1
naar: Lemsterland
1-10-1970 tot
29-1-1976
Jelle IJme Drost Schoolmeester te Schettens
ongehuwd
van: Smallingerland, Drachten
naar: Eibergen
1-3-1976 tot
15-7-1980
Johannes Claus Schoolmeester te Schettens
van: Hennaarderadeel
naar: Hennaarderadeel, Oosterend.
7-8-1980 tot
1-11-1982
Albert van der Meulen Schoolmeester te Schettens
van: Heerenveen
naar: Lemsterland
19-11-1982 tot
11-5-1983
Jetze Spijksma +
Elisabeth Klarenberg
van: Van Osingaweg 12
naar: Van Osingaweg 33
27-5-1983 tot
24-5-1985
Bruinsje T. Gerritzen Schooljuf te Schettens
van: Schraard
naar: Schraard
19-6-1985 tot
maart 2003
Hendrik de Boer +
Sietske Huisman
van: Van Osingaweg 76
Hendrik overleed 8-12-1992
Sietske: naar Makkum
vanaf ong. 2004??
tot sept. 2008
Leo Hoernig
Lolita N.N.
naar: Bolsward
?
tot heden
nieuwe bewoner