Schettens

Van Osingaweg 28

1948 1934 1899 1889 1870 1845
28 64 42 21 22 23
43 22 22a

 

   

Van Osingaweg 28
1845 (nr. 23) tot 
1850
Willem Beekes Haanstra +
Feikjen Ulbes Wytsma
Eerste vermelding van nr. 23
Willem is dan koemelker.
naar: nr. 9
1850 (nr. 22) tot 
12-5-1906
Huite Ruurds Weidema +
Maaike Harmens Stremler  EN
Theunis Sjoerds Hidma
naar nr. 43
Theunis (AAB: wed.) sinds ??? als 'commensaal' bewoner, die 1905 overleed. Theunis kwam van nr. 38
zoon Harmen in mei 1883 naar: nr. 25a
12-5-1906  tot
12-5-1910?
Ate Zijlstra +
Anna Catharina Langeraap
van: Itens (23-6-1906 bev.reg.)
naar: nr. 33F
12-5-1910 tot
13-5-1918
(nr. 42)
Bauke Arends Spijksma +
Grietje van der Wal
van: Parrega
naar Ferwoude.
mei 1918 tot 
11-5-1926
Gerben Rientzes Gerbrandij +
Doedtje Sipkes de Schiffart
van: Wolsum
(25-10-1919 van nr. 42 volgens bev.reg.)
Ook zus Gerritje de Schiffart, onderwijzeres, komt hier te wonen, vanaf 29-6-1920, kwam van Hantum.
naar: Hommerts.
12-5-1926 tot
12-5-1934
Doekle Jans de Boer +
Jeltje Yntema
van: Ferwoude
koemelker
naar: Gaast
16-5-1934 tot
30-11-1987
Haring Piersma +
Aaltje Sipkes de Schiffart
van: Langweer
Aaltje overleed 29-1-1969
naar: Harlingen
30-11-1987 tot 
199?
Sipke Piersma zoon van Haring. Ongetrouwd.
Neeltje Burghgraef woonde bij hem in, zij kwam van Hieslum.
15-12-1999 tot 
nov. 2006
Remco Bruinsma +
Hetty Attema
van: Leeuwarden
naar: Leeuwarden
nov. 2006 tot
heden
Johan Buma +
Jelly Bangma
van: Viersprong 12

 

woning bij Van Osingaweg 28
1850-1860 (22) tot
11-4-1867 ??
Geertje Wypkes de Boer naar: nr. 22
11-4-1867 tot 
12-5-1871
Popke Harmens Zijlstra +
Rinske Tolkerts Tilstra
in datum gegokt=trouwdatum
naar: nr. 14a
25-5-1872 tot 
12-5-1873
Douwe Tjeerds de Jong +
Wijke Joh. Hengst
Toen getrouwd
van: nr. 17
naar: nr. 25a
12-5-1873 (22a) tot 
mei 1874
Gerlof Tjittes Bruinsma +
Stijntje Siedses van der Berg
van: Schraard
naar: nr. 15a
mei 1875 tot 
mei 1876
Johannes Martens +
Hubertina Jansonius
van: nr. 25d
naar: Rottevalle
1-5-1876 tot 
mei 1878
Sybe Tjallings Heinsma +
Fokje Ynzes Haitsma
van: Schraard
naar: Longerhouw, Buren 7
apr. 1877 tot 
4-5-1880
Anne Franckena +
Elisabeth Kleefstra
hij van Bolsward, zij 18-7-1878 van Bolsward (trouwdatum)
Beide naar: Bolsward
18-4-1880 (22a) tot
12-5-1886
Gerard Knorr +
Grietje Hiemstra
hij van Tzummarum, zij mei 1880 van Achlum. Beide naar: nr. 9b
12-5-1886 (22a) tot
12-5-1888
Harmen Huites Weidema +
Aaltje Jans van Dijk
van: nr. 25a 
naar: nr. 17
12-5-1888 (22a=20) tot
12-5-1901
(nr. 43)
Ruurd Huites Weidema +
Trijntje Jans Feenstra +
Akke Willems Heeringa
van: nr. 31
Trijntje overleed 1892
2e huwelijk 1893
in 1909 met att. naar Marssum !
naar: Witmarsum
1901? tot 
13-3-1906 (nr. 43)
Haije Luitzens Piersma +
Siesje Siedes van der Berg
--------
Tjitte Bruinsma 'commensaal' van 31-5-1900 tot 12-5-1902, van Bolsward, naar Wons 
van: nr. 49
naar: Winsum
1906 tot
11-5-1914
(nr. 43)
Huite Ruurds Weidema +
Maaike Stremler
van: nr. 42
Hij overleed 1-4-1914
Zij naar: Marssum
12-5-1914 tot 
1-8-1921
Gerke Gerkema +
Aaltje de Jong
van: Wommels
naar: Bolsward


LC 29-12-1905
Koemelkerij en Weiland, Schettens
Notaris S. van der Brug te Makkum zal op Donderdag 11 Januari e.k., 's nam. 2 uur, in het 'Hof van Holland' te Bolsward, provisioneel veilen: 
Eene Huizing met Koemelkerij en twee stukken uitmuntend weiland, samen groot ongeveer 18 x 36 3/4 are, aan elkander liggend onder Schettens, in eigen gebruik bij  H.R. Weidema.
Aanvaarding 5 maart / 12 mei 1906
Inmiddels uit de hand te koop.

 

In 2006 staat de woning weer te koop:
Vrijstaand
vraagprijs: 279.000 k.k.

Perceel: 3152 m
 
omschrijving

Vrij gelegen deels gerenoveerd boerenspultsje met hooiberg en aangebouwd tanklokaal op ruime kavel van 3152 m2. Een ideaal object voor een hobbyboer of iemand die rust en ruimte zoekt.
In woning o.a. nieuwe keuken en nieuwe badkamer.Het geheel dient deels verder gerenoveerd te worden.
.