Schettens

Van Osingaweg 25 - 27

1960
25
27

    

 

nr. 25 Naam Overige
22-10-1960 tot 
heden
Jan van Abbema +
Idskje Spoelstra
van: Van Osingaweg 64

 

nr. 27 Naam Overige
22-10-1960 tot
6-2-1967
Hendrik Feenstra +
Wiebrig Reinsma
van: Bittenserpaed 10
naar: Viersprong 6
11-2-1967 tot 
1-10-2019
Gadze Feenstra +
Trijntje Lubberts
van: Longerhouw, Buren 28
naar: Joure
nov. 2019 tot
heden