Schettens

Van Osingaweg 23

1951
23

 

23-10-1951 tot
27-5-1955
Pieter van Solkema +
Anna Ybema
van: Bittenserpaed 10
naar: Canada
23-5-1955 tot
19-3-1958
Gjalt Feenstra +
Johanna van der Hoek
van: Baarderadeel, Oosterwierum
naar: Arum
19-3-1958 tot
18-6-1960
Klaas Dirks Reinsma +
Jitske Veninga
Trouwden 7-3-1958
van: Van Osingaweg 45
naar: Canada, Ontario
11-8-1960 tot
13-12-1962
Anne Dijkstra +
Lucia Wilmken Manenschijn
van: Van Osingaweg 35 (die woning stond er toen nog niet !)
naar: Hengelo
16-1-1963 tot
22-1-1969
Hans Zijlstra +
Hinke van Abbema
van: Schraard
naar: Van Osingaweg 7
19-2-1969 tot
20-4-1972
Johannes Kramer +
Maaike Wielinga
van: Barradeel
naar: Barradeel
8-5-1972 tot 
aug. 1998
Andries S. Buma +
Anna J. Folkertsma
van: Bittenserpaed 7
naar: Witmarsum
jan. 1999 tot 
heden
Herman Slagman +
Ineke Hylkema
van: Bolsward

 

Foto via Olivier Vonsolkema: zijn vader Douwe/David van Solkema in Schettens. Op de achtergrond Bittenserpaed 10.