Schettens

Van Osingaweg 21

1948 1934 1899
21 46 35

 

1924 tot
1926
Evert Fokkes Postma +
Hiltje Kunst
van: (Witmarsum) Schettens, nr. 16a
naar: nr. 33d
1926 tot
1928
Bauke Meekma +
Jacoba Offinga
van: nr. 33d
naar: nr. 21
1928 tot
23-5-1930
Bauke Sjerps Jansen +
Akke Blanksma
van: Schettens, nr. 15
naar: IJsbrechtum
21-5-1930 tot
20-5-1939
Marten Postma +
Trijntje Bijma
van: Midlum
naar: Britsum
12-5-1939 tot
20-4-1940
Klaas Dijkstra +
Annigje Veldhuis
van: Anjum
naar: Anjum
14-5-1940 tot 11-5-1942 Wierd Wagenaar +
Anna Eenling
van: nr. 21
naar: nr. 33
29-5-1942 tot 17-6-1946 Gosse Terpstra ongehuwd.
van: Miedum
naar: Schettens, nr. 13
17-6-1946 tot 12-5-1948 Simon Kuipers +
Jillina Zwart
van: Morra
naar: Kimswerd
12-5-1948 tot
1-9-1952
Louw Wobbes +
Janke Dijkstra
van: Witmarsum
naar: Cornwerd
28-5-1952 tot
12-5-1953
Yme Canter Visscher +
Maaike Bakker
van: Cornwerd
naar: Ferwoude
12-5-1953 tot
11-5-1957
Yme de Jong +
Sijke de Jong
van: NOP
naar: Bittenerpaed 24
30-10-1957 tot
18-3-1964
Johan van Abbema +
Jeltje Bouwma
van: Van Osingaweg 64
naar: Van Osingaweg 19
20-3-1964 tot
1-3-1983
Kornelis van der Ploeg +
Willemke Lageveen
van: Van Osingaweg 24
naar: Bolsward
10-9-1983 tot 
heden
Andries Greydanus van: Bolsward