Schettens

Van Osingaweg 11-13-15

Diakoniewoningen Gereformeerde kerk

1948 1934 1899
11 41 32c
13 42 32b
15 43 32a
.
 


Jaartal 11 Overige
12-5-1904 tot
16-6-1921
Goffe A. de Vries +
Elizabeth Reyinga 
(van nr. 19)
hij overleed 31-8-1912
zij ging toen naar Heeg
1921? tot
24-2-1928
Janke Plantinga, wed.Hessel Molenmaker van nr. 37
naar: Bolsward
1928 tot
12-5-1935
Siebren van der Laan +
Geertruida de Jong
van: Longerhouw, nr. 27c
naar: Longerhouw, nr. 6
12-5-1935 tot
6-6-1940
Grietje Westra van: nr. 33i
naar: Bolsward
jan 1940? tot
12-5-1948
Anne Visser +
Willemke Boorsma
van: Longerhouw, nr. 14
naar: Marnedijk 1
12-5-1948 tot
11-10-1949
Lieuwe Jorritsma +
Hieke Bartsma
van: nr. 1
naar: Nijland
6-12-1949
tot 20-6-1951
Sijtze van Abbema +
Tjenkje Keizer
van: Bittenserpaed 12
naar: Marnedijk 11
4-7-1951 tot
30-8-1958
Sierd Visser +
Adriana Vermeulen
van: Longerhouw (Buren 31)
naar: Van Osingaweg 15
17-9-1958 tot
6-6-1963
Murk Leenstra +
Saapke Reinsma
van: Longerhouw, Buren 29
naar: Bittenserpaed 8
15-6-1963 tot
16-8-1966
Jan van der Eems +
Hendrika Tjitske Visser
van: Bittenserpaed 12
naar: Bolsward
21-9-1966 tot heden Hendrik van Abbema +
Elisabeth Visser
van: Marnedijk


Jaartal 13 Overige
vanaf 12-5-1904
tot 26-8-1945
Tjitte Jacobs Schuurmans +
Aukje van Slageren
(vanaf 4-5-1904, van Oudega)
Aukjen overleed 2-1-1936
Tjitte overleed 26-8-1945.
  Jacob Schuurmans ?? Woonde hij hier toen ?
12-5-1948 tot
15-6-1949
Wierd Wagenaar +
Anna Eenling
van: nr. 33
naar: Lollum
Ong. 1976 woning bij nr. 11 getrokken

 

Jaartal 15 Overige
12-5-1904 tot
1922
Symon Tjerks van 't Zet + 
Jacoba Ypma  
van: Lollum
naar: nr. 33c
22-8-1921 tot
1926
Pieter Westra +
Antje de Jong
van: Winsum
naar: Van Osingaweg 7
1926 tot 
16-6-1948
Johan Broers van Abbema +
Grietje Knorr
van: nr. 22
Johan overleed 6-4-1947
Grietje overleed 16-6-1948
20-9-1948 tot
28-3-1958
Alle de Vries +
Fokeltje Ybema
van: Bolsward
naar: Van Osingaweg 42
30-8-1958 tot
1-5-1963
Sierd Visser +
Adriana Vermeulen
van: Van Osingaweg 11
naar Van Osingaweg 42
9-9-1963 tot
28-7-1988
Jarig Leenstra +
Grietje Wouda
van: Bittenserpaed 24
naar Bolsward
18-5-1989 tot
16-5-1994
Rintje Elgersma +
Akkelina B. Buwalda
hij van: Wons, zij van: Van Osingaweg 74
beide naar: Wons
3-6-1994 tot heden Willem van Abbema +
Nynke v/d Tol
hij van: Van Osingaweg 19