Schettens

Van Osingaweg 5

1948 1934 1899 1889 1870 1845 1818-
1830
5 39 31 31 20 21 20

 

1818 tot 1844
(nr. 20)
Ate Gerlofs Hidma +
Gatske Folkerts Strikwerda
huur 1829: 18 gulden per jaar (volgens contract)
Ate overleed 1843
Gatske overleed 27-9-1844
28-7-1829 Woning gekocht door Diakonie van Ate Gerlofs Hidma
mei 1845 (21)
tot april 1882
(nr. 21?) 
Abe Tjommes Ozinga +
Grietje Ulbes Wytsma
(Abe wordt vermeld als huurder in Diakonie-rekeningen.
Ergens na 1860 komen de ouders van Grietje (Ulbe Tjeerds Wijtsma en Feikje Bokkes Stremler) erbij wonen.
Die komen dan van nr. 8
naar: nr. 8
Zoon Tjomme mei 1874 naar: nr. 14a
-------------
In 1869 werd de oude woning afgebroken en kwam er een nieuwe voor in de plaats.
Timmerman Keimpe Doekes Roedema bouwde de woning.
mei 1882 tot
16-3-1892
Wypkje Sybrens Katstra, wed. Gatze de Boer van: nr. 9
Zij overleed toen.
12-5-1893? (31) tot
1 mei 1895?
Abe Ulbes Ozinga +
Trijntje Dirks Bakker
van: nr. 18a
naar: nr. 40
12-5-1895 tot
12-5-1910
Oene Baukes Sieperda +
Hiltje Pieters Miedema
van: Witmarsum
naar: Longerhouw, nr. 4
mei 1910 (39) tot
6-1-1952
Pierius Lijcklama a Nijeholt +
Wiebrig Jacobs Schuurmans
van: Burgwerd
Pierius overleed 17-10-1933
Wiebrig overleed toen.
zoon Wijpke in 1947 naar: nr. 77
1-9-1952 tot
8-12-1960
Wypke Lyklema a Nijholt +
Aukje van der Laan
zoon van Pierius.
van: Van Osingaweg 2
naar: IJlst
mrt. 1961 tot
nov. 1968
Jan Hilt van: Tjerkwerd
naar: Witmarsum
12-6-1972 tot
?
Johannes A. van Rossum van: Bittenserpaed 24
in 1979 tot
2-5-1984
P. Schutter Was 'vakantiewoning'. 
Op 2-5 was de finale veiling.
1984 WONING AFGEBROKEN (zie foto beneden)  
18-3-1988 tot
heden
Johannes J. van Abbema +
Joukje Boschma
(nieuwbouw huidige woning)

Foto genomen op 11-9-1984 door W. Walta te Blessum.

 

6-1-1870 Ontvangen voor afbraak van oude huis 23,00
15-11-1869 Aan K. Roedema betaalt het bouwen van het Nieuwe huis aangenoomen,  Kw. 9 2285,00
  Bij Werk aan het nieuwe huis, kw. 10 50,30
  Betaalt aan K. Roedema voor het hok, stek en slegt maken, kw. 11 309,22
1-12-1869 Betaalt Fetse Dijkstra voor het afverwen van het nieuwe huis, kw. 13 154,00
1-1-1871 Voor afbraak van Abe Osinga zijn huis  (ontvangen) 1,25

Timmerman Keimpe Doekes Roedema uit Longerhouw, bouwde deze woning.

LC 24-5-1984
Schettens - Notaris mr. L.A. Detmar, Bolsward, veilde finaal ex. art. 1223 lid 2 BW de restanten van het woonhuis Van Osingaweg 5 met grond te Schettens, groot 1.64 aren . Koper J. van Abbema , Schettens  voor f 2645,--, gelijk de inzet.

.