Schettens

Van Osingaweg 2-4

1948 1934 1899 1889 1870 1845 1768
13a  
02 77 56 35 13 13 21
04 76 55 36 13b 13  

 

Jaartal nu: 2 Overige
1768 tot (nr. 21)
1776
Wijbe Tjepkes  
1776 tot (nr. 21)
1779
Gerlof Ates +
Doetje Johannes
van: Schettens
1779 tot (nr. 21)
1790
Lieuwe Alberts  
1790 tot (nr. 21)
1795
Pieter Teekes  
1800 tot (nr. 21)
1830
Louw Jelles Poelstra +
Namkjen Tjipkes Tjepkema
Namkjen toen van: Wommels met att.
Louw overleed 29-9-1831
Namkjen overleed 22-4-1847
tot 16-5-1839 Grietje Piers
wed. van Doekle Douwes Terpstra
Overleed op nr. 13
1839 - 1845-boek tot
ong. 1853??
Harmen Popkes Zijlstra +
Geertje Louws Poelstra
Trouwden 19-10-1833, zij dochter van Louw
naar: nr. 8
ong. 1853?? tot
25-9-1857?
Wijbren Douwes Buma +
Tjipkjen Douwes Baarda
van: nr. 8
Wijbren overleed 1853, 
Tjipkjen overleed 25-9-1857
25-9-1857? tot
12-5-1870
(13)
Harmen Popkes Zijlstra +
Geertje Louws Poelstra
van: nr. 8
Harmen overleed 15-5-1870
Geertje naar: nr. 9b (bev.reg.=8c?)
12-5-1870 (13) tot
mei 1876
Klaas Johannes Kooistra +
Taetske Douwes Spoelstra
van: nr. 8b
naar: nr. 8b
mei 1876 (13) tot 
mei 1885
Gerlof Tjittes Bruinsma +
Stijntje Siedses van der Berg
van: nr. 15a
naar: nr. 15a
mei 1885 (13=35)
tot okt. 1899
Pierius Tettero van Abbema +
Pietrik Sietzes Hiemstra
van: nr. 4
naar: nr. 41c 
okt. 1899 tot
12-5-1909
Gerben Baukes Sieperda + 
Maatje Douwes Vermeer
van: Witmarsum
naar: Witmarsum
12-5-1909 tot 
12-11-1931 (56)
Sjoerd Tjerks van 't Zet + 
Arendtje Roelevink
van: Longerhouw, nr. 6
Sjoerd overleed 1910
naar: Bolsward
12 mei 1932 tot
12 mei 1935
Arjen J. Veninga +
Reinskje Schuurmans
van: nr. 7
naar: nr. 33i
12-5-1935 tot
19-4-1941
Pieter Westra +
Suzanna Petho
van: Allingawier
naar: Parrega
12-5-1943? tot
16-3-1948 (77)
Popke Harmens Zijlstra +
Dirkje Haagsma
toen? van: Longerhouw, nr. 6
naar: nr. Van Osingaweg 6
4-6-1947 (klopt!!) tot
1-9-1952
Wypke Lycklama a Nijeholt +
Aukje van der Laan
hij van: nr. 39
Trouwden 4-6-1947
naar: Van Osingaweg 5
1952 tot
?
Rein de Jong de woning werd als schoenherstelwerkplaats gebruikt en niet als woning.
1957 gesloopt  

 

Jaartal nu: 4 Overige
1818 tot  (13)
12-5-1857
Jacob Hiddes de Vries +
Baukjen Yebs de Vries
van: nr. 12
Jacob overleed 13-6-1856
Baukjen overleed 22-6-1861
Baukjen naar: ?
12-5-1857 (13a) tot
28-3-1873 (13b)
Feike Dirks Stremler +
Antje Johannes Rosier
van: nr. 18
naar Noord-Amerika
12-5-1873 (13b=36=55) tot 
27-4-1920
Luitzen Aukes Piersma +
Celi Hayes Robijn
----
Dirkjen Piersma (dochter)
-----
Wypkjen Sybrens Katstra
1860-1862??
van: Schip
Luitzen overleed 3-2-1893
Celi overleed 27-4-1920
zoon Haye mei 1886 naar: nr. 27b
-----
Wypkjen: (toen?) van: nr. 8, naar: nr. 9
27-4-1920? tot 
mei 1927
Dirkjen Piersma Bleef hier alleen wonen?
naar: nr. 46
in 1928 - 1948 (76) Pakhuis (H. de Boer)  
1957 gesloopt  

 

Nr. 13a
12-5-1852 (13) tot
??
Pieter Jelles Nauta +
Klaaske Eeltjes Haagsma
van: Longerhouw, nr. 11
Pieter overleed 28-2-1857
27-5-1854 tot
1858
Tiete Baukes Rijpma +
Grietje Joukes Wiersma
zij: van Wons
naar: nr. 28
vanaf ong. 1865 tot 1865 Geertje Klazes Kooy  Geertje van: nr. 23
vanaf ong. 1870 (13a) tot 12-5-1870 Trijntje Dirks Stremler Trijntje van: nr. 9b (afgebroken)
naar: nr. 15
mei 1878 (13a) tot
mei 1879
Harmen Sytzes Jorritsma +
Feikje Ruurds Meyer
van: Longerhouw, nr. 15
naar: nr. 25