Oudste afbeelding van de dorpen Schettens, Longerhouw en Schraard

Op een oude kaart staat de oudste afbeelding van het dorp Schettens. Het gaat hier om een kaart uit 1659, waarop de verdeling van de zeedijken ten zuiden van Makkum werd verdeeld over een flink aantal dorpen, waaronder Schettens, maar ook Schraard en Longerhouw.