Wanneer zijn de huizen in Schettens gebouwd ?

Jaartal Adres Bewoners 2005 Type Beschrijving
1750 Marnedijk 7 Rothengatter Boerderij  Huis, later afgebroken
1781 Filenserwei 2 fam. S. Buma Boerderij  (later afgebroken !) gevelstenen
1798 Marnedijk 7 Rothengatter Boerderij  Nieuwe stelp, later afgebroken?
1817 Van Osingaweg 3 Hervormde Kerk Schettens Kerk historie nr. 32 Nieuwe toren gebouwd, later afgebroken !!
1831 Bittenserpaed 6 fam. Koers Woning Stremmeler
1831-1845 Van Osingaweg 10 fam. G. de Vries boerderij boerderij
1850 Van Osingaweg 78 A. Buwalda Huis Huis
ong. 1850 Van Osingaweg 45 fam. K.Y. Reinsma Boerderij Stem 4
1852 Bittenserpaed 18 Opslagloods Woning Opslagloods
1856 Filenserwei 4 fam. W. Politiek Boerderij Scheepsma
1857 Van Osingaweg 1 fam. H. Witteveen Boerderij Historie 3
1858 Bittenserpaed 16 fam. Tj. Buma Huis
1865-1866 Van Osingaweg 3 Hervormde Kerk Schettens Kerk Nieuw kerkgebouw gebouwd
1866 Van Osingaweg 7   Woning  
1866 Marnedijk 1 dhr. P .Oord Woning  
1869 Van Osingaweg 5 fam. J. van Abbema Woning Diakoniewoning, 1984 afgebroken.
1871 Van Osingaweg 14-16-18 fam. R. Zijlstra Woning Kosterswoning
1871-1872 Van Osingaweg 40-42 Chr. School + schoolmeesterswoning School Geref. schoolgebouw
1877 Van Osingaweg 3 Nieuwe toren kerk Kerk Toren gebouwd
1887 Marnedijk 2 fam. H. Mensonides Woning gevelstenen en woning
1889 Bittenserpaed 20 Lykle Spijksma Woning
1899 Bittenserpaed 8-10 fam. M. van der Weide Woning Halfvrijstaande woning
1904 Van Osingaweg 8 Nu dorpshuis School Herv. School, Anton Smit
1904 Bittenserpaed 24 fam. Van Velsen Woning  
1904 V. Osingaweg 11-13-15 Ger. woningen Woning gevelstenen
1905 Van Osingaweg 6 fam. A.A. Buwalda Woning Diakonie woning
1906 Van Osingaweg 76 fam. K. de Boer Boerderij  
1906 kad. gem. Witmarsum C 943 NOG UITZOEKEN !!! huis Siebe P. Wiersma te Schettens is opdrachtgever !
1907 Van Osingaweg 84 fam. R. Boersma Boerderij Stem nr. 5
1907 Van Osingaweg 17 Ger. Kerk Schettens Kerk Gereformeerde kerk
1907 kad. gem. Witmarsum C 989 NOG UITZOEKEN !!! huis wed. D.D. de Boer te Makkum is opdrachtgever !
1907 Van Osingaweg 50 fam. Alberda Woning  
1907 Viersprong 12 fam. N. de Boer Woning  
1910 Van Osingaweg 52 fam. C. de Waij Woning  
1910 Van Osingaweg 54 fam. G. Breewsma Woning  
1925 Van Osingaweg 60 dhr. Derksen Woning vrijstaande woning
1911 Van Osingaweg 44 fam. F. De Haas Woning vrijstaande woning
1913 Van Osingaweg 56 fam. Koops Woning vrijstaande woning
1919 Viersprong 4 fam. IJ. Reinsma Woning gevelstenen
1922 Marnedijk 9 fam. Tj. B. Reitsma Woning  
1925 Bittenserpaed 2 & 4 Veninga/Wielinga Woning Halfvrijstaande woningen
1926 Van Osingaweg 82 fam. Veldhuis Boerderij (later afgebrand !) (Osinga State)
1928 Schraarderlaan 3 fam. J. Hibma Potstal  
1929 Van Osingaweg 34 mevr. Reitsma-Buma Woning gevelstenen
1930 Filenserwei 6 fam. J. Hibma Boerderij (boerderij 1995 afgebroken !!)
1930 Schraarderlaan 3 fam. J. Hibma Woning bij boerderij Boerderij
1938 Van Osingaweg 10 fam. H. v/d Sluis Woning Schoolmeesterswoning
1951 Van Osingaweg 23 fam. H. Slagman Woning Huis
1955 Van Osingaweg 43 Chr. Basisschool School (afgebroken !!)
1957 Van Osingaweg 7-7a fam. J. van Abbema / S. Bosma Woning 2-1 kap
1960 Van Osingaweg 25-27 fam. Van Abbema/ fam. Feenstra Woning 2-1 kap
1960 Bittenserpaed 18 Garage Garage Garage
1961 Van Osingaweg 68 fam. R. de Boer Woning Huis
1962 Van Osingaweg 29-31 S. Visser / Leo Woning 2-1 kap
1962 Filenserwei 2  fam. S. Buma Woning Huis
1963 Van Osingaweg 44a fam. H. Koops Woning Huis
1963 Van Osingaweg 74 fam. A. Buwalda Woning Huis
1964 Van Osingaweg 19a Ger. pastorie Woning Huis
1965 van Osingaweg 33-35 Bosma / Spijksma Woning 2-1 kap
1965 Van Osingaweg 36-38 Cuperus-Zoethout Woning 2-1 kap
1974 Van Osingaweg 20-22-24 Meerdere Woning  3-1 kap
1977 Van Osingaweg 37-39 Visser / Reitsema Woning 2-1 kap
1979 Bittenserpaed 22 fam. D. Groeneveld Woning vrijstaande woning
1983 Van Osingaweg 82 fam. I. Veldhuis Woning Nieuwe woning ipv boerderij
1986 Skelte van Aysmastrjitte 2-8 fam. K. Reinsma / fam. S. de Boer 4-1 kap  
1986 Schelte van Aysmastrjitte 12-14 fam. Elzinga / fam. Elgersma 2-1 kap  
1987 Van Osingaweg 5 fam. J. van Abbema Woning  
1989 Skelte van Aysmastrjitte 16 fam. Bouwman Woning  
1989 Schelte van Aysmastrjitte 10 fam. W. Vogelesang 2-1 kap  
1992 Van Osingaweg 43 C.B.S. De Trijetine School Nieuwe lagere school
1992 Schelte van Aysmastrjitte 3 fam. J. Buma Woning  
1992 Schelte van Aysmastrjitte 5 fam. P. Spijksma Woning  
1992 Schelte van Aysmastrjitte 18 fam. R. Ypeij Woning  
1992 Schelte van Aysmastrjitte 20 fam. F. Postma Woning  
1992 Skelte van Aysmastrjitte 24 fam. T. Spijksma Woning  
1993 Skelte van Aysmastrjitte 26 fam. J. Hibma Woning  
1994 Schelte van Aysmastrjitte 7 fam. A. Vervoorn Woning  
1995 Filenserwei 6 fam. J. Hibma Woning Nieuwe woning ipv boerderij
1996 Schelte van Aysmastrjitte 1 Fam. J. Spijksma Woning  
1996 Schelte van Aysmastrjitte 13 J. Buwalda Woning  
1996 Schelte van Aysmastrjitte 22 G. Groeneveld Woning  
1997 Schelte van Aysmastrjitte 15-17 Visser / Feenstra 2-1 kap  
1999 Filenserwei 3 fam. Tj. van Gosliga Woning Huis
2000 Schelte van Aysmastrjitte 9 mevr. De Boer-Forch Woning