Schettens

Bittenserpaed 24

1948 1934 1899 Omschrijving
24 25 16a woning
24 24  16b brandstoffenbergplaats

  

 

1905 tot
22-4-1920
Bauke Tietes Reitsma +
Cathrina Ales Boosma
van: nr. 8
Bauke overlijdt 15-5-1914
Zij gaat naar Leeuwarden
26-5-1920 tot
?
Hantje Jansen +
Willemke Blanksma
Dit is hun trouwdatum
14-6-1922 tot
<1926
Thijs van Abbema +
Grietje Weidema
Dit is hun trouwdatum
naar: nr. 33A
11-5-1921? tot
1924
Evert Postma +
Hiltje Kunst
van: Beers
(in bev.reg. staat Witmarsum 16a !)
naar: Schettens, 33d
1924 tot
1928
Geert Schuurmans +
Grietje Helfrich
van: ?
naar: nr. 21
17-3-1926 tot
11-5-1928
Dirk van der Zwaag +
Hendrikje van der Meulen
van: Wouterswoude
naar: Krabbendam
1928 tot
9-4-1929
Fedde Dijkstra +
Lipkje Postma
van: nr. 22
naar: Beemster
apr. 1929 tot
12-5-1931
Bauke Meekma +
Jacoba Offinga
van: nr. 21
naar: Arum
22-5-1931 tot
12-5-1935
Jan Schaafsma +
Geertje Postma
van: Piaam
naar: nr. 23
15-5-1935 tot
18-5-1936
Bauke Feenstra +
Baukje Wesselius
van: nr. 2
naar: Bolsward
20-5-1936  tot
15-5-1941
Sijtze van Abbema +
Tjenkje Keizer
hij van: nr. 6
naar: Schettens, Bittenserpaed 12
13-5-1941 tot
12-5-1955
Dirk Kooistra van: Leeuwarden
naar: Pingjum
23-5-1955 tot
1-5-1957
Ulbe Greidanus +
Elisabeth van der Bijl
van: Hennaarderadeel, Welsrijp
naar: Winsum 
11-5-1957 tot
17-2-1958
Yme de Jong +
Sijke de Jong
van: Van Osingaweg 21
naar: Van Osingaweg 7
4-8-1958 tot
24-11-1960
Gerrit Berend de Zwart +
Elizabeth Wagenaar
van: Workum
naar: Haskerland, Joure
6-2-1961 tot
2-5-1962
Willem Woudstra +
Renske Osenga
van: Van Osingaweg 58
naar: Pingjum
23-5-1962 tot
9-9-1963
Jarig Leenstra +
Grietje Wouda
van: Longerhouw, Buren 29
naar: Van Osingaweg 15
29-7-1964 tot
8-4-1969
Evertina Tetje Laverman +
Harry Frits Faber
van: Heemstede
naar: Hennaarderadeel, Itens
Hij woonde hier waarsch. niet.
1-11-1971 tot
12-6-1972
Johannes A. van Rossum van: Hoogeveen
naar: Van Osingaweg 5
3-8-1972 tot
2-8-1974
Feike D. Reitsma +
Leni Pel
van: Bittenserpaed 5
naar: Harlingen
12-8-1974 tot
18-8-1976
Jackie Beek van: Bolsward
naar: Steenwijk
3-1-1977 tot
15-12-1983
Gerrit Reitsma +
Marianne Eringa
van: Bittenserpaed 5
naar: Hennaarderadeel
27-12-1983 tot
1-9-1985
Douwe S. Reitsma van: Sneek
naar: Witmarsum
17-1-1986 tot
4-7-1991
Jacobus F. Rijpma +
Jeanette E. de Jong
van: Wymbritseradiel
naar: Wymbritseradiel
16-7-1991 tot
jan. 1999
Daniel J. Hoevens +
Yvonne E.M. Lewis
van: Den Helder
naar: Zuid Frankrijk
1999 tot 
heden
Ronald Velzen +
Trea Stelwagen
van: Bolsward

.