Schettens

Bittenserpaed 20

1948 1934 1899 1889
20 27 18 (even 44?)
42

  

13-5-1889 (42) tot 11-9-1897 Jetze Louws de Jong +
Tjitske Ynzes Haitsma
van: nr. 12
Jetze overleed 8-12-1891
Tjitske naar: nr. 44
dochter Dirkje 1895 naar nr. 37
13-5-1899 tot
5-5-1904
Anna Gatzes Rusticus +
Pier Gatzes Rusticus (=zus)
beide van: nr. 33
Anna naar: Bolsward. Zij was getrouwd met Pieter Speerstra
12-5-1904 tot
1907
Sijbe Pieters Heinsma +
Taetske Binderts Douma
van: Longerhouw, nr. 10a
naar: viersprong 14 
1907 tot 
1929
Tjalling Piers Spijksma +
Tjitske Haitsma
van: nr. 20
Tjalling overleed 1926. 
Tjitske overleed 1929.
Zoon Jan in 1909 naar Amerika.
24-4-1930 tot
30-3-1946
Pier Tjallings Spijksma +
Baukje Jetzes de Jong
indatum gegokt; Tjitske toen overleden
van: Bittenserpaed 16
Pier overleed 5-3-1945
Baukje naar Bittenserpaed 16
30-3-1946 tot
1-5-1975
Jetze Piers Spijksma +
Elisabeth Klarenberg
van: nr. 29
naar: van Osingaweg 12
1-5-1975 tot
heden
Lijkle Spijksma zoon.