Schettens

Bittenserpaed 16

1948 1934 1899 1889 1870
16 29 20 44 (hierna nog even 42) 28

  

1858 (28) tot
28-3-1873
Tiete Baukes Rijpma +
Grietje Joukes Wiersma
hij van nr. 13/zij van Wons
Trouwden toen.
1e vermelding nr. 28 !!
naar: Noord Amerika
12-5-1873 (28=44) tot 
1907
Tjalling Piers Spijksma +
Hipkje Jans Kuipers
Tjitske Ynzes Haitsma
van: Parrega
Hipkje overleed 1895
2e huwelijk in 1897
Tjitske van nr. 42
naar: nr. 18
Bauke Tietes Reitsma + Cath. Boomsma
van 1898-1899
18-05-1907 tot 
24-4-1930
Pier Tjallings Spijksma +
Baukje Jetzes de Jong
zij trouwden in 1907
naar: Bittenserpaed 20
mei 1930 tot
mei 1931
Jetze JansYbema +
Saakje van der Eems
van: nr. 21
naar: nr. 11c
29-7-1931 tot
12-5-1933
Anne Visser +
Willemke Boorsma
hij van: nr. 20
naar: Longerhouw, nr. 27d
apr. 1933 tot
mei 1936
Tjalling Piers Spijksma +
Ymkje Afke Hylarides
zij van: Wommels
naar: Wons
mei 1936 tot
20-5-1941
Fokke van Veen +
Tjitske Spijksma
Trouwden 8-5-1935
van: Kubaard
naar: Schettens, Marnedijk 7
20-5-1941 tot
30-3-1946 (29)
Jetze Piers Spijksma +
Elisabeth Klarenberg
naar: Bittenserpaed 20
30-3-1946 tot
3-7-1967
Baukje de Jong, wed. van Pier Spijksma van: Schettens 27
naar: Witmarsum
20-11-1967 tot
heden
Tjitte Buma +
Janke Bakker
van: Van Osingaweg 82

 

Overeenkomst dd 28 okt. 1858 (zie archief kerkvoogdij Schettens)
...Tiete Baukes Rijpma... kad.nr. 916
...onder verplichting echter dat bouwmaterialen voor gemeld huis op de spoedigste wijze vanaf de opslagplaats en de kerkegrond worden verwijderd en opgeborgen....
...zal betalen eene somma van zestig gulden te voldoen in 10 jaren, telken jare zes gulden....

Op 27-10-1859 krijgt de kerkvoogdij toestemming van Gedeputeerde Staten voor deze 'afstand van regt van opstal'.