Schettens

Bittenserpaed 12

1948 1934 1899 1889 1870
12 31 22 41a 27b
(14) 30 21 41 27a

  

Jaar Bittenserpaed 12 Overige
mei 1879 (27b) tot mei 1883 Oege Joukes Post +
Maaike Meinderts Steensma
van: nr. 25a
Maaike overleed 17-10-1881
naar: nr. 27a (zie hieronder)
mei 1883 tot 
mei 1884
Attje Hendriks Adema van: nr. 25d
naar: nr. 8
mei 1886 tot (27b) 10-12-1887 Haije Luitzens Piersma +
Siesje Sieses van der Berg
hij van: 13b=36, zij van Itens
beide naar: nr. 9=27
Hierna is deze woning 'ledig'
189? (41a=22) tot 10-2-1919 Gerard Knorr +
Grietje Emkes Hiemstra
van: nr. 47
Zij overleed 1902
Hij overleed toen.
Zoon Jarig <1913 en in 1913 naar Amerika.
Zoon Lieme in 1913 naar Amerika.
3-1-1917 (22) tot
26-10-1925
----en-----
15-4-1926 tot
1926
Johan Broers van Abbema +
Grietje Gerards Knorr
Zij dochter van Gerard, woonde eral.
Hij van Witmarsum.
Datum is trouwdatum. Tijdelijk naar Bolsward.
naar: 32a
10-5-1927 tot
1928
Fedde Dijkstra +
Lipkje Postma
arbeider
van: Wouterswoude
naar: nr. 16a
11-5-1928 tot
30-5-1930
Douwe Taeke van der Ploeg ongehuwd.
van: Deersum
naar: Boxum
14-5-1930 tot
13-5-1932
Ruurd Bergsma +
Reintje Dijkstra
van: Giekerk
naar: Tietjerk
12-5-1932 tot
1-6-1937
Douwe van Es +
Ytje van Abbema
van: nr. 33k
naar: Rottevalle
volg. opgave dd 1934 onbewoond
5-10-1938 tot
21-5-1941
Tijmen Visser +
Antje Been
van: nr. 8a
naar: Schettens, aan boord
15-5-1941 tot 
6-12-1949
Sijtze van Abbema +
Tjenkje keizer
van: nr. 25
naar: Schettens, Van Osingaweg 11
3-4-1950 tot
8-5-1952
Yme de Jong +
Sijke de Jong
van: Zuid en Noord Schermer
naar: N.O.P.
12-5-1952 tot
11-5-1953
Hendrik van den Berg +
Trijntje van der Meulen
van: Pingjum
naar: Pingjum
11-5-1953 tot
1-5-1956
Femdo ten Cate +
Baukje Visser
van: Dantumadeel, Sijbrandahuis
naar Odoorn
12-5-1956 tot
26-6-1956
Doede de Haas +
Anna Folkertsma
van: Kimswerd
naar: Bittenserpaed 14
1-10-1956 tot
7-10-1957
Rein de Jong +
Akke Dijkstra
van: Van Osingaweg 18
naar Bolsward
14-10-1957 tot
1-7-1960
Doede de Haas +
Anna Folkertsma
van: Bittenserpaed 14
naar Zaandam
4-8-1961 tot
15-6-1963
Jan van der Eems +
Hendrika Tjitske Visser
van: Bolsward
naar: Van Osingaweg 11
15-9-1965 tot
20-8-1976
Broer Reins Attema van: Van Osingaweg 84
overleeed toen, ongehuwd.
1969 BEIDE WONINGEN SAMENGEVOEGD
30-8-1978 tot
27-3-1981
Jelle Hibma +
Beitske van der Weide
van: Bittenserapaed 3
naar: Filenserwei 6
15-4-1981 tot
3-5-1989
Sytse Hibma + 
Janke A. Brouwer
van: Bolsward
naar Wons
27-7-1989 tot
heden
Jos J.A.F. Visser + 
Tineke Zijlstra
van: Wymbriteradiel

In welk huis woonde J. Namminga en fam. PIT ??

 

Jaar Bittenserpaed 14  
25-4-1872 (27a=41) tot 22-7-1893 Lieuwe Hendriks Runia +
Sieuwke Oeges Post
---------
Oege Joukes Post (vader)
---------
Richtje Cornelis Piekema, van apr. 1864 (attest.) tot 12-2-1890, toen ze overleed
van: Schraard
Lieuwe overleed 2-7-1889
zij naar: Schraard
Oege sinds mei 1883 van: nr. 27b (zie hierboven)
Oege hierna naar Amerika
20-5-1893 (41=21) tot
20-4-1900
Tjitte Jacobs Schuurmans +
Aukje G. van Slageren
hij van nr. 46 als dienstknecht, zij van Oudega (W)
naar: Oudega W, komen in 1904 terug naar Ger.diakoniewoning nr. 32b
12-5-1900 tot
12-5-1903 (nr. 21)
Johan Douwes Buwalda + 
Lolkjen Robijn
van: nr. 45 (fam. Robijn)
naar: Schraard
12-5-1903 (nr. 21) tot 1905 Jan Douwes Buwalda +
Pietje Pieters de Vries
van: Ferwoude nr. 36
naar: nr. 8
13-5-1905 tot
11-5-1907
Jan Jouwsma +
Siebrigje Jansen
van: Tjerkwerd
naar: Dedgum
1907 tot 
12-5-1910
(nr. 21)
Wiepke Wiersma +
Klaaske Nauta
van: nr. 23
naar: Lollum
12-5-1910 (21) tot
1921
Johan Tettero van Abbema +
Hinke Wiebes Tilstra
van: Longerhouw, nr. 9
naar: Marnedijk 11
11-6-1915 tot 
16-12-1925
Antje Sipkes Visser, wed. Hendrik Kuiken van: Deinum
naar: Oudehorne
1919 tot
12-5-1920
Rein Hendriks Kuiken +
Tjitske van Haitsma
woont dan bij zijn schoonmoeder
van: nr. 19
naar: Witmarsum
1928 Geert Schuurmans +
Grietje Helfrich
van: nr. 16a
naar: Makkum
1928 tot 
apr. 1929
Bauke Meekma +
Jacoba Offinga
van: nr. 35
naar: nr. 16a
1929 tot
mei 1930
Jetze Jans Ybema +
Saakje van der Eems
van: nr. 26
naar: nr. 20
1928 Anne de Boer  
Sep. 1933 tot
1-3-1937
Tjibbe Bollema +
Baukje Molenmaker
eerder te Longerhouw, nr. 15
van: Makkum
naar: Makkum
14-1-1937 tot
mei 1938
Popke Klazes Zijlstra +
Dirkje Haagsma
van: nr. 27
naar: Parrega
5-5-1938 tot
14-5-1940
Wierd Wagenaar +
Anna Eenling
van: Arum
naar: nr. 46
23-5-1940 tot
20-5-1941
Sjoerd Admiraal +
IJke Elzinga
van: Hallum
naar: Sijbrandaburen
3-5-1941 tot
12-5-1954
Gerrit Keizer +
Jezina Rollema
van: Nijland
naar: Sneek
26-6-1956 tot
14-10-1957
Doede de Haas +
Anna Folkertsma
van: Kimswerd
naar: Bittenserpaed 12 (zie boven)
17-4-1964 tot
19-11-1965
Jan Visser +
Etta Gerda Buwalda
van: Van Osingaweg 54
naar: Van Osingaweg 7a
1969 BEIDE WONINGEN SAMENGEVOEGD