Schettens

Bittenserpaed 6

1948 1934 1899 1889 1870 1818
6 34 26 37 14 14
25 38 14a 14

 

Jaar Bewoners nr. 6 (oud 14) Overige
1818-boek
(14)
Dirk Ennes Feenstra +
Murkje Doedes Wiedema
overleed 9-2-1842 (dit huis?)
(toen?) naar nr. 15a
1845 (14) tot
12-2-1849?
Frans Franses Klinkenburg +
Jeltje Symons Sleef
zie woning hieronder !
tot 12-5-1850 Hendrik Jans Mulder +
Marijke Tjeerds van 't Zet
naar: nr. 5
12-5-1850 tot
12-5-1860
Gatze Piers de Boer +
Trijntje Tjommes Ozinga
van: Huizum
Trijntje overleed 1860
Gatze bleef hier wonen bij dochter.
12-5-1860 tot
12-5-1862
(14)
Gatze Piers de Boer +
Wypkjen Sybrens Katstra
naar: nr. 9
Wiebe Douwes Alkema +
Minke Gatzes de Boer
van: Witmarsum, nr. 24b
13-5-1861 naar: Exmorra
Zij dochter van Gatze de Boer.
12-5-1862 tot ?
(14)
Gerben Minnes Bruinsma +
Akke Dirks van der Meulen
van: nr. 18
Gerben overleed 1870
Akke overleed 1870
12-5-1871 (37) tot 1895? Ulbe Willems Haanstra +
Minke Johannes Rosier
van: nr. 14a
naar: nr. 38
18-5-1895 (37) tot
25-5-1895
Jan Sybolts Visser +
Dirkje Annes Bruinsma
van: Lollum, zij van nr. 42
datum in=trouwdatum
beide naar: nr. 14
25-5-1895 tot 
mei 1897
Keimpe Joh. Jansen +
Sybrigje Doekles Terpstra
van: Witmarsum
naar: Witmarsum
mei 1897? (37=26)
tm 31-7-1948
------
9-7-1943 tot
12-12-1945
Jan Fekkes Ybema +
Anna Sierks Wouter
------
Pieter van Solkema +
Anna Ybema
van: nr. 38
naar: Drogeham
zoon Jetze in 1929 naar: nr. 21
------
van: Ferwoude
naar: nr. 32
31-7-1948 tot
21-10-1988
Yeme Ybema + 
Trijntje Sietsma
Yeme overleed 7-9-1978
Trijntje: naar Harlingen
8-11-1988 tot 
8-9-2001
Simon Boersma + 
Rinske (Reny) Bruinsma
van: Wymbritseradiel
naar: Bolsward
14-9-2001 tot 
31-10- 2003
Bernard Veerman +
Gerda Bril
van: de Randstad
naar: Welsrijp
1-11-2003 tot 
heden
Albert W. Koers +
Maria van der Linden
van: Amsterdam

 

Jaar 14 Overige
in 1818 tot
1825
(14)
Jan Jorkes Westra +
Haikjen Franses Klinkenburg 
---------
Frans Folkerts Klinkenberg + 
Trijntje Haitses Kooistra
naar: nr. 15
------------
Frans overleed 1821 op nr. 14!
1825 tot
1837? 
(14)
Folkert Franses Klinkenburg +
Trijntje Haitses Kooistra (moeder)
Folkert ongehuwd
Folkert overleed 12-7-1835
Trijntje overleed 27-4-1837 op nr. 14
1831 NIEUWBOUW !
1838? - 1845 (14) tot 12-2-1849 Haitze Franses Klinkenburg + 
Grietje Jans Vriesema
Haitze 1838? van: Bittenserpaed 4
Jeltje ong. 1840 van: nr. 10
Haitze overleed 12-2-1849
Grietje overleed 1854 (naar 12?)
12-2-1849? tot 
26-1-1860
Frans Franses Klinkenburg +
Jeltje Symons Sleef
Jeltje overleed 1850
Frans overleed 1860
12-5-1860 tot
13-5-1861
Hinne Douwes Alkema +
Doutzen Joukes Wiersma
van: nr. 9
naar: Schip
13-5-1861 (14a) tot
12-5-1862
Stephanus Rosier +
Mettje Bijlsma
van: Bolsward
naar: Parrega
16-5-1865 (14a) tot
20-5-1868
Freerk Alles Bakker +
Trijntje Franses Klinkenburg
van: Hichtum
naar: Schip
20-5-1868 (14a)  tot
12-5-1871
Ulbe Willems Haanstra +
Minke Johannes Rosier 
van: Longerhouw, zij van Burgwerd
Trouwden 16-5-1868
naar: nr. 14
12-5-1871
(14a) tot mei 1874
Geertje Louws Poelstra, (wed. Harmen Popkes Zijlstra) +
Popke Harmens Zijlstra +
Rinske Folkerts Tilstra
Geertje van: nr. 9b 
Woont bij haar zoon Popke !
Popke/Rinske van: nr. 22a
naar: nr. 15
16-5-1874 (14a=38) tot 
21-4-1891
Tjomme Abes Ozinga +
Janke Wiebes Plantinga
hij van: nr. 20, zij van Parrega
naar: nr. 26
21-4-1891 (38) tot 12-5-1895 Hendrik Canrinus +
Grietje A. Boosma 
van: Bolsward
naar: Idsegahuizen
1895? tot
29-5-1897
Ulbe Willems Haanstra +
Minke Johannes Rosier 
van: nr. 14
naar: Bolsward
Theunis Sj. Hidma 'inwonend' van 12-5-1896 op nr. 37-25-38. Kwam van 18a, naar nr. 21
<1900 tot <1900 (38) Jan Fekkes Ybema +
Anna Sierks Wouters
van: nr. 17
naar: nr. 37
<1900 tm
1907
(nr. 25)
Jan Sybolts Visser +
Dirkje Annes Bruinsma
van: nr. 14
naar: nr. 8a
KLOPT DIT ??
Jan in 1900 eign. Kad.C 854 !!

 

--> Gevelsteen op de Bittenserpaed nr. 6 te Schettens. Momenteel bewoond door de de familie Koers (2005).

IN HET JAAR 1831
HEEFT B.D. STREM-
MELER DE EERSTE 
STEEN AAN DIT GE
-BOUW GELEGD.

Jan Fekkes Ybema en Anna Sierks Wouters

.